אוביקט לא נמצא שגיאה בעת העברת תבות

31/10/2013

אובייקט לא נמצא שגיאה בעת העברת תבות דואר מ Exchange 2003 ל-Exchange 2010 לאחר התקנת Exchange 2010 SP1 מסביבת Exchange 2003 נתקלתי בתקלה שהיתי רוצה לשתף אותכם .ב ברגע שרציתי להעביר משתמשים מ 2003 ל 2010 קיבלתי הודעת שגיאה "אובייקט לא נמצא" ולהלן הפיתרון : צריך להוסיף ידנית את שרת Exchange 2010 החדש  לקבוצת "Exchange Domain Servers". ניתן למצוא את הקבוצה בOU של USERS. יש להוסיף את השרת לקבוצה זו,
אין תגובות

Remote Server Administration Tools for Windows 8.1

23/10/2013

Remote Server Administration Tools for Windows 8.1 enables IT administrators to manage roles and features that are installed on computers that are running Windows Server 2012 or Windows Server 2012 R2 from a remote computer that is running Windows 8.1. downloads: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39296

You cannot install the Exchange user monitor tool (exmon)

22/10/2013

Assume that you try to install the Microsoft Exchange user monitor tool (EXMON) on a server that is running one of the following: Microsoft Exchange Server 2013 Microsoft Exchange Server 2010 Microsoft Exchange Server 2007 Microsoft Exchange Server 2003 When you run the Setup program, you cannot install the tool. Additionally, you receive the following error message: Redmor: http://support.microsoft.com/kb/2860005/en-US
אין תגובות

Adprep /Rodcprep Error Message DC=DomainDnsZones,DC=UoDomainName,DC=Local

13/10/2013

could not contact a replica for partition DC=DomainDnsZones,DC=UoDomainName,DC=Local failed the operation on partition DC=DomainDnsZones,DC=UoDomainName,DC=Local Adprep encountered an LDAP error Error code 0x0 Server extended error code 0x0 Server error Adprep completed with errors Not all partitions are updated Fix This Problem Run Adsiedit.msc Connect to the server which hold the infrastructure Role Connect to CN=Configuration DC=<domain>DC=<suffix> Expand CN=Sites -> CN=Site of the IM -> CN=Servers -> CN=Infrasturcte Master Open the Properties of CN=NTDS Settings Find DistinguishedName and copy the value Run Adsiedit.msc Connect to the server which hold the infrastructure Role Connect to DC=ForestDnsZones,DC=<domain>,DC=<suffix> Open the properties for...