הגדרת והתקנת DAG בסביבת Exchange Server 2013

22/06/2013

להלן סביבת ההתקנה והשרתים המשתתפים בתהליך:2 שרתי דואר עם מערכות הפעלה windows server 2012 , להלן שמות השרתים:   HAIM-EX1 – שמו של ה DB  שחבר ב DAG יהיה MBX1   HAIM-EX2 -  שמו של ה DB  שחבר ב DAG יהיה MBX2 2 כרטיסי רשת מחוברים לכל שרת, שמותיהם:Lan – עבור הרשת הפנימית לתקשורת המשתמשים + שרתים. (רשת 10.0.0.0/24)Replication – תקשורת אחורית בין שרתי ה DAG. (רשת 192.168.31.0/24)כתובת ה VIP של ה DAG הינו 10.0.0.100 (ברשת המשתמשים + שרתים)ניתן לראות את הארכיטקטורה של השרתים באיור הבא: שלב 1 – קינפוג כרטיסי הרשת האחוריים (replication) של השרתים:שרת MBX1: ההמלצה להוריד ממאפיינים ה...

Lync Server 2013 Front-End service cannot start in Windows Server 2012

16/06/2013

When you deploy Microsoft Lync Server 2013 to a computer that is running Windows Server 2012, the Lync Server 2013 Front End service (RTCSRV) cannot start. There are other potential symptoms that may be related, but they do not involve the RTCSRV service. For example, the replication service may not work from the Edge server internal interface to the Front End server if the Edge server is deployed to Windows Server 2012.Additionally, the following events are logged in the LS User Services log:Event ID: 30988Source: LS User ServicesDescription:Sending HTTPS request failed. Server functionality will be affected if...

Exchange Server 2013 Architecture Poster And TechEd sessions

13/06/2013

Download PDF version of the Exchange Server 2013 Architecture Poster sessions Microsoft Exchange Server 2013 Managed Availability Microsoft Exchange Server 2013 Client Access Server Role Microsoft Exchange Server 2013 High Availability and Site Resilience Microsoft Exchange Server 2013 Tips & Tricks Microsoft Exchange Server 2013 Sizing Microsoft Exchange Server 2013 Transport Architecture Virtualization in Microsoft Exchange Server 2013 Team Collaboration with Site Mailboxes Microsoft Exchange Archiving Policy: Move, Delete, or Hold Data Loss Prevention in Microsoft Exchange and Microsoft Outlook 2013 Get Moving with Your Mailbox! Microsoft Exchange Server 2013 On-Premises Upgrade and Coexistence Yaniv Totshvili Microsoft MVP...
אין תגובות

Migrating Decommissioning Exchange 2010 to 2013

10/06/2013

New Part3 Decommissioning Exchange 2010 Get-Mailbox -ArchiveGet-Mailbox -Arbitration Get-Mailbox -Database "Mailbox Database 0774473682" -Arbitration | New-MoveRequest -TargetDatabase "ex2013" Wait check that have moved check status Get-MoveRequest Part 1 Migration Exchange 2010 Sp3 to Exchange 2013 Part 2 Migrate Public Folders Exchange 2010 Sp3 to Exchange 2013   Create new certificate on Exchange 2013
אין תגובות

Exchange Server Mailbox Statistics Tool – v1.3

09/06/2013

The tool retrieves mailbox statistics which includes Folder Count, Total Items, Associated Items, Deleted Items, Total Items Size, Deleted Items Size, Oldest Item Date, Newest Item Date, Items Age, Mailbox Age and Quota details. It also includes an additional option named "Archive Statistics Planner" which will let you search mailboxes and provide statistics report with specific dates. More options will be added in future releases. Download Exchange Server Mailbox Statistics Tool RedMor: http://gallery.technet.microsoft.com/exchange/Exchange-Server-Mailbox-7dd53529
אין תגובות

Generate Exchange Environment Reports Powershell

Download Get-ExchangeEnvironmentReport Copy To Drive C:\ Open Windows PowerShell .\Get-ExchangeEnvironmentReport  -HTMLReport c:\report.html This Is From Send Reports From Mail .\Get-ExchangeEnvironmentReport  -HTMLReport c:\report.html -SendMail:$true -MailFrom:yaniv@yshvili.com -MailTo:administrator@yshvili.com -MailServer:exc2010 Red Mor: http://gallery.technet.microsoft.com/exchange/Generate-Exchange-2388e7c9
אין תגובות