שדרוג שרת EXCHANGE 2010 SP1 ל EXCHANGE 2010 SP3 מקבלים הודעת שגיאה הנ”ל Error IIS 6 WMI

04/03/2013

שלום לכולם נתקלתי בבעיה  ורציתי לשתף אותכםבעת שדרוג שדרוג שרת דואר EXCHANGE 2010 SP1  ל  EXCHANGE 2010 SP3  מופיעה ההודעה הבאהלהלן  הפיתרון:Exchange Management ShellFollowing commandsImport-Module servermanagerAdd-WindowsFeature Web-WMIלאחר שהרצנו את הפקודות הנ”ל יש לבצעה נסיון נוסף