שחזור דואר אלקטרוני שנמחק ע"י Shift+Del

07/04/2010

דרך Microsoft Outlook : א. יש לבצע את:  1. Configure Exchange Server to retain deleted items. For additional information about how to configure Exchange Server to retain deleted items, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 246283 (http://support.microsoft.com/kb/246283/) Set deleted mail message retention time in Exchange Server 5.5 2. Click Start, click Run, type regedit, and then click OK. 3. Locate and then click the following registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Options 4. Right-click the Options subkey, point to New, and then click DWORD Value. 5. Type DumpsterAlwaysOn for the DWORD name, and then press ENTER. 6. Double-click DumpsterAlwaysOn. 7. In the Value data box, type 1,...

שחזור אובייקטים ב Active Directory

שחזור אובייקטים ב Active DirectoryAuthoritative Restore And NON Authoritative Restoreמה ההבדלים בין שתי שיטות השחזור?במה להשתמש ומתי?נדמה מצב ובו מנהל הרשת מוחק בטעות במקום משתמש ספציפי את כל ה OU, למרות שהוא נתקל בשתי אזהרות הקופצות לו מיד, הוא עדין בוחר ב OK ומוחק את ה OU.מהי הדרך הנכונה לשחזור?Authoritative RESTORE ? בדרך זו השרת לא מושך עדכונים מהשרתים האחרים ואפשרות זאת מתאימה במידה והשרת שלנו הוא DC יחיד.NON Authoritative RESTORE ? מיד לאחר השחזור השרת יחפש שרתי DC נוספים ויבצע מולם סנכרון.לכן למצב הנ"ל הדרך הנכונה תהיה לבצע authoritative Restore וכך לחזור למצב הקודם שקיים בקלטת שממנה אנו...
אין תגובות

פקודות שימושיות בשרתים 2008

להלן טבלת הפקודות השימושיות והסבר קצר על כל פקודה. שם הפקודה תיאור Movetree להזיז אובייקטים מתחום אחד לאחר. SIDWalk הגדרת רשימות בקרת גישה על אובייקטים בעבר או בבעלות החשבונות שהועברו או נמחקו. LDP ביצוע פעולות ב- Active Directory ע"י שימוש בפרוטוקול LDP. Dnscmd מאפשר להוסיף, למחוק ולנהל רשומות DNS ע"י שורת הפקודה. DSACLS להציג או לשנות את רשימות בקרת גישה של אובייקטים בספרייה NETDOM הוספת מחשבים לדומיין כולל בדיקת secure channels NETDiag בדיקת תפקוד הרשת ושירותי השרת NLTest בדיקת תפקוד ה-  secure channel Repadmin בודק את הריפליקציה ואת עקביות הסנכרון בין הדומיינים. Replmon מציג את טופולוגית הריפליקציה בין שרתים כולל GPO ומדיניות. DSAStat השוואה בין מידע הרשום ב DC ומציאת ההבדלים. ADSI Edit כלי ניהול של מיקרוסופט (MMC) המאפשר לראות ולהגדיר את כל האובייקטים...
אין תגובות

Read Only Domain Controller RODC Win2008

01/04/2010

Read Only Domain Controller RODC Win2008, running Windows Server 2008, and the forest functional level of your forest must be at least Windows Sever 2003. 1.Click Start, right click Command prompt, and then click Run as administrator.   2.Type the following command, and then press ENTER: x:\sources\adprep\adprep /rodcprep Read more forest functional level of your forest must be at least Windows Sever 2003.   Read more   1.Go Server New Win 2008, 2.New Server Start Run Dcpromo And OK.       Read more Read more Read more Good luck
תגיות:
אין תגובות

Advanced Group Policy Management (Agpm)

Advanced Group Policy Management. AGPM Server 3.0 requires Windows Server 2008 or Windows Vista with Service Pack 1 and the GPMC from Remote Server Administration Tools (RSAT) installed. Both 32-bit and 64-bit versions are supported.Before you install AGPM Server, you must be a member of the Domain Admins group and the following Windows features must be present unless otherwise noted:     Configure an AGPM Server connection. AGPM stores all versions of each controlled Group Policy object (GPO)—a GPO for which AGPM provides change control—in a central archive, so Group Policy administrators can view and modify GPOs offline without immediately impacting the deployed version...
אין תגובות

install Microsoft Hyper-V R2 Server 2008

by Yaniv Totshvili   1.SETUP The processor should be a recent x86-64 one, like an AMD64 Athlon64, an AMD64 Opteron, or an Intel Core Duo processor. The motherboard and BIOS should be equipped with Hardware-assisted Virtualization and Hardware-enforced DEP. 2.SETUP Boot  CD   Select your language.   Select your regional and keyboard settings. When done press NEXT.   Press Install Now.   Read through the End User License Agreement (EULA) and select the I accept the license terms option before pressing Next.    Select the Custom (advanced) option for installation (Upgrade is unavailable)   Partition the disk the way you want to and press Next to commence installation. Wait for the Installation wizard...
אין תגובות