Windows 2008 Security aided by NAP and IPSEC

25/03/2010

ניר ולטמן ויניב טוטשוילי מסבירים כיצד להשתמש בתכונת ה- Network Access Protection המובנית בתוך Server 2008 NAP או Network Access Protection היא טכנולוגיה המאפשרת הגנה על הרשת הארגונית באמצעות שרתי Windows 2008, למעשה זהו שם מייקרוסופטי למוצר NAC.  ההגנה על הרשת מתבצעת על בסיס "בריאות" (SSoH - system statement of health) המחשבים המתחברים לרשת, דהיינו ניתן לקבוע כי רק מחשבים העומדים במדיניות שנקבעה יוכלו להתחבר לרשת הארגונית. טכנולוגיה זו מונעת התחברת לרשת הארגון ובכך מצמצמת את הסיכון להכנסת תחנות בעיתיות העלולות להכיל וירוסים, Malwares וכו'. תחנות העבודה הנתמכות בטכנולוגיה זו הן Windows Vista ו – Windows XP SP3. ההתחברות ל – NAP מתאפשרת...
אין תגובות