אחראי על האבטחה בארגון? בדוק את עצמך ואת פעולות המנע לאבטחת מידע בענן

יום שלישי, יוני 10, 2014

מאת: רחל יחזקאל, מיקרוסופט ישראל במאמר הקודם בנושא אבטחת המידע בענן הזכרתי בקצרה את העובדה שבענן ישנה אחריות משותפת לאבטחת המידע. במאמר זה אתמקד בסיבות לאותה אחריות משותפת ומה דרכי הפעולה המומלצים על מנת לוודא שהיישומים שלכם אכן מאובטחים בסביבת הענן. אבטחה כפונקציה של מידת החשיפה האבטחה של יישום היא פונקציה של פני השטח שלו. ככל שהיישום חושף את עצמו יותר כך גדלה סוגיית האבטחה שלו. לדוגמה, יישום שרץ כתהליך אצווה ברקע חשוף פחות, מנקודת מבט אבטחתית, מאתר אינטרנט הנגיש לציבור. כשאתם עוברים לענן אתם זוכים למידה כלשהי של שקט נפשי בכל מה שקשור לתשתית ולרשתות הואיל והם מנוהלים במרכזי נתונים...
תגיות: , , ,
תגובה אחת