Operations Manager – ניטור אפליקטיבי על סטרואידים

יום ראשון, מרץ 10, 2013

 מאת: שרון אברבנאל Operations Manager 2012 הביא עמו בשורות חדשות לעולם הניטור המייקרוסופטי; ניטור תקשורת מורחב, ניטור מתקדם יותר של Linux\Unix ועוד דברים רבים. אחת מהתכונות שהתווספו למערך הניטור שלנו כחלק אינטגרטיבי במערכת הייתה היכולת לנטר אפליקציות Web – מה שבעבר התאפשר באמצעות התממשקות לתשתית AVICode והיום מוטמע כחלק מהמערכת תחת השם APM. עיקר הבשורה ב SP1הינה בתחום ניטור אפליקציות .NET (Application Performance Monitoring), להלן סקירה קצרה של החידושים: ·         APM: o        ניטור Windows Services מבוססי .NET , יכולת שהייתה זמינה לשימוש ב AVICode אך נחסכה מאתנו בעת הטמעת APM , כעת משחזרה היכולת, ניתן לנטר שרותי .NET, ולא...
אין תגובות