שינוי כתובות IP של DAG ושל השרתים במערך ה – DAG

26 באוגוסט 2012

2 תגובות

 צחי קולבר מאת: צחי קולבר, PFE מיקרוסופט ישראל

 

ישנם מקרים בהם יש צורך לשנות את כתובות ה – IP של שרתי ה – Exchange, כמו שינויי מבנה רשת, מעבר של Subnets וכו’.

במאמר זה נתאר את השלבים השונים אותם יש לבצע בכדי לשנות כתובות IP ל – DAG וגם לחברים במערך ה – DAG במידה ויש צורך בכך.

מאמר זה מסתמך על המאמר הרשמי של מיקרוסופט KB230356 להחלפת כתובות IP ב – Cluster. יחד עם זאת ישנם כמה שינויים אותם אנו נדרשים לבצע היות ומערכת ה – Exchange מעורבת במערך ה – Cluster.

 

הסביבה:

בסביבת הדואר הנוכחית ישנם 3 שרתים החברים במערך ה – DAG. שרת אחד מבין 3 השרתים מותקן גם כשרת HUB ו – CAS, למרות שאין משמעות לדבר בתהליכים המוסברים במאמר.

 

לפני ביצוע שינויי כתובות ה – IP:

– לפני שינוי הכתובות של השרתים החברים ב – DAG או השינוי ב – DAG עצמו,מומלץ לבצע תיעוד ורישום לפי הטבלה הבאה, זאת בכדי למנוע טעויות וולקצר את זמני השינויים:

333

במקרה זה לא תשונה כתובת ה – Subnet Mask ושינוי כתובות ה – IP נשארות באותו טווח כתובות של Subnet המגדר כ – 255.255.248.0.

– יש לעדכן את כל הנוגעים בדבר כי ייתכנו שיבושים בזמינות שירותי הדואר בזמן השינויים.

– שינויי הכתובות הינו הפיך וניתן להחזיר חזרה את כתובות ה – IP לכתובות הישנות במידה וישנו צורך דחוף לעשות זאת.

– מומלץ לבצע Suspend ואף Dismount לבסיסי הנתונים של שרתי הדואר הקשורים בהחלפת הכתובות, לפני ביצוע שינויי ה – IP.

 

צעדים לביצוע החלפת הכתובות:

במידה ומשנים את ה – Subnet של ה – DAG או של כתובות השרתים, יש להריץ את הפקודה הבאה כצעד מקדים לכל השלבים הבאים:

Set-DatabaseAvailabilityGroup –identity DAG -DatabaseAvailabilityGroupIPAddress 100.100.100.234,100.100.97.234

הוספת הכתובת הנוספת לפני ביצוע השינויים הבאים מונעת בעיות ניתוב של ה – Cluster Service וליצור בעיות חיבוריות בין החברים ב – Cluster.

1. לפני ביצוע שינוי כתובת ה – IP לשרת הראשון (EX141), יש לבדוק כי ה – Cluster Resources נמצאים על שרת אחר ולא על השרת שעליו אנו מבצעים את שינוי בכתובות. בכדי לבדוק זאת, נריץ את הפקודה הבאה:

Cluster group “cluster group” /state

במידה וה – Resuorces של IP & Name נמצאים על השרת אותו אנו מעונינים לשנות כמו בדוגמה שלפנינו, יש צורך להעביר את ה – Resources לשרת אחר (EX142 במקרה זה), נריץ את הפקודה הבאה:

 

Cluster group “cluster group” /moveto:EX1423

2. יש לעצור את כל ה – Exchange Services על כל שרת בו אנו מחליפים את כתובת ה – IP. בכדי לבצע זאת, ניתן לעצור את ה – Microsoft Exchange Active Directory Topology” service”. עצירת service זה עוצר את שאר ה – Exchange services אשר תלויים בו. יש ללחוץ על Yes כמתואר במסך הבא בכדי לבצע זאת:

4

3. ישנן מערכות ניטור אשר מעלות את ה – services במידה והן מזהות כי שירות מסויים אינו במצב של Started, לכן יש וודא שכל ה – Exchange Services נמצאים במצב של Stopped.

4. יש לוודא כי אין רשומות של השרתים להם אנו משנים את הכתובות בקובץ ה – Hosts. במידה וישנן רשומות שצריכות להישאר בקובץ זה, יש לעדכן אותן בהתאם לשינוי הכתובות. קובץ ה – Hosts נמצא במיקום הבא: C:\Windows\System32\drivers\etc

5

5. כעת ניתן לשנות את כתובת ה – IP בשרת הראשון (EX141 בדוגמה זו) ולבצע איתחול.

6. לאחר שהשרת עלה חזרה, יש לוודא כי כתובת ה -IP החדשה נרשמה ב – DNS כ -A Record וגם כ – PTR Record. כמו כן, יש לבצע בדיקת תקינות תקשורת בין השרת הנוכחי (EX141) לבין שרתי ה – Domain Controllers וכנ”ל לגבי שרתי ה – HUB / CAS.

7. לפני ביצוע שינוי כתובת ה – IP לשרת השני (EX142), יש להעביר את ה – Cluster Resources הנמצאים על שרת EX142 לשרת אחר. במקרה זה, נעביר את המשאבים לשרת EX141, ע”י הרצת הפקודה הבאה:

Cluster group “cluster group” /moveto:EX141

6

8. כעת ניתן לשנות את כתובת ה – IP בשרת השני (EX142 בדוגמה זו) ולבצע איתחול.

9. לאחר שהשרת עלה חזרה, יש לוודא כי כתובת ה -IP החדשה נרשמה ב – DNS כ – A Record וגם כ – PTR Record. כמו כן, יש לבצע בדיקת תקינות תקשורת בין השרת הנוכחי (EX142) לבין שרתי ה – Domain Controllers וכנ”ל לגבי שרתי ה – HUB / CAS.

10. לפני ביצוע שינוי כתובת ה – IP לשרת השלישי והאחרון (EX143), יש לוודא כי  ה – Cluster Resources נמצאים על שרת אחר מלבד השרת הנוכחי (EX143). ניתן לבדוק זאת ע”י הרצת הפקודה הבאה:

Cluster group “cluster group” /state

11. במידה וה – Cluster Resources לא הוזזו מאז הפעולה בסעיף 7, ניתן להמשיך לסעיף הבא. במידה והמשאבים נמצאים על EX143, יש להעבירם לשרת אחר (EX142 לדוגמה), כמתואר בסעיף מספר 1:

Cluster group “cluster group” /moveto:EX142

12. כעת ניתן לשנות את כתובת ה – IP בשרת השלישי והאחרון (EX143 בדוגמה זו) ולבצע איתחול.

13. לאחר שהשרת עלה חזרה, יש לוודא כי כתובת ה -IP החדשה נרשמה ב – DNS כ – A Recordוגם כ – PTR Record. כמו כן, יש לבצע בדיקת תקינות תקשורת בין השרת הנוכחי (EX143) לבין שרתי ה – Domain Controllers וכנ”ל לגבי שרתי ה – HUB / CAS.

14. כעת, לאחר שכתובות ה – IP הוחלפו בכל השרתים במערך ה – DAG, יש לבדוק כי כל השרתים פעילים ועובדים באופן תקין. זאת ניתן לבדוק ע”י הפעלת ה – Failover Cluster Management ולחיצה על Nodes:

7

15. לאחר שכל השרתים החברים ב – DAG, פעילים עם הכתובות החדשות, ניתן לשנות את כתובת ה – IP של ה – DAG עצמו. אין צורך לשנות את כתובת ה – Cluster היות והשינוי מתבצע אוטומטית ע”י ממשק ה – Exchange PowerShell בפקודה הבאה:

Set-DatabaseAvailabilityGroup –identity DAG -DatabaseAvailabilityGroupIPAddress 100.100.97.234

16. במידה ויש צורך לשנות גם את ה – Subnet Mask של השרתים, יש להריץ את הפקודה הבאה מממשק ה – Exchange PowerShell:

Set-DatabaseAvailabilityGroup –identity DAG –DiscoverNetworks

– פקודה זו מבצעת גילוי מחדש של הרשתות המוגדרות ב – DAG.

17. בכדי לוודא כי הכתובת שונתה בהצלחה למערך ה – DAG, ניתן לפתוח את ה – Failover Cluster Management ולסמן את ה – Cluster, במקרה זה: DAG.msft.net. ניתן לראות כי כתובת ה – IP של ה – DAG או ה – Cluster, השתנתה בהתאם לפקודה שהרצנו בסעיף 15.

8

18. דרך נוספת לבדוק כי כתובת ה – DAG השתנתה, היא ע”י הרצת הפקודה הבאה:

*Get- DatabaseAvailabilityGroup dag –Status | fl DatabaseAvailabilityGroupIp

 10

19. לאחר שינוי הכתובת של ה – DAG, יש לוודא כי רשומת ה – A ורושמת ה – PTR, מוגדרות ב – DNS עם כתובת ה – IP החדשה.

20. כעת יש לוודא כי כל ה – Exchange Services נמצאים במצב של Started על 3 השרתים החברים ב – DAG.

21. יש לבדוק את ה – Application / System Event Log ולוודא כי אין אירועים חריגים המצביעים על בעיות כלשהן.

22. בכדי לבדוק את תקינות ה – Cluster לאחר שינוי כתובת ה – IP, יש להעביר את ה – Cluster Resources משרת אחד לשרת אחר. זאת ניתן לביצוע ע”י הפקודה הבאה:

Cluster group “cluster group” /move

23. לאחר שכל המערכת עובדת בצורה תקינה וכל השירותים עובדים באופן רציף, יש להעלות את בסיסי הנתונים ולבצע Activate בשרת אחר (העברה של בסיס נתונים משרת אחד לשרת אחר).

24. בנוסף, יש לבדוק את תעבורת הדואר ולוודא כי כל המערכות המקושרות לסביבת הדואר כמו BlackBerry, FAX, Voice ואחרים, עובדים באופן תקין.

בהצלחה!

 

צחי קולבר משמש כ- Premier Field Engineer במיקרוסופט ישראל מזה כחמש שנים ועוסק בתחום ה – Exchange ומעברים של שעון קיץ. צחי עוסק בתחום ה – Exchange עוד מגרסת 5.5 וקודם לכן החזיק בתואר MVP Exchange של מיקרוסופט

הוסף תגובה
facebook linkedin twitter email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

2 תגובות

 1. ScriptFanatic27 באוגוסט 2012 ב 11:19

  זה ממש פשע לפתוח PowerShell ולהקליד פקודות Dos 🙂
  להלן הפקודות המקבילות שניתן לבצע בעזרת המודול FailoverClusters.
  תחילה נייבא את המודול:

  Import-Module -Name FailoverClusters

  בדיקת סטטוס:

  Get-ClusterGroup -Name 'Cluster Group'

  כדי להעביר את ה Cluster Group לשרת אחר:

  Move-ClusterGroup -Name 'Cluster Group' -Node EX142

  הגב
 2. צחי קולבר27 באוגוסט 2012 ב 12:12

  מקבל 🙂

  כל אחד ומה שנוח לו, העיקר שהתוצאה נשארת אותו דבר.

  הגב