אבטחת מידע בכתיבת קוד–רשמים מכנס

Sunday, December 3, 2017

.האחרון שהתקיים באורלנדו השתתפתי בהרצאה על שילוב אבטחת המידע בתהליך כתיבת הקוד live 360 בכנס . את ההרצאה העביר איש אבטחת המידע של חברת אינטגרציה מובילה בארצות הברית אשר הציג את  המשמעות הכספית והתדמיתית של פגיעה במוצק / חברה כתוצאה מאי הקפדה על אבטחת קוד מתאימה  .(Veracod state of Security 2017 ) למעשה כ 50% מההתקפות שדווחו בשנת 2016 היו בשיכבת האפליקציה , אף שפועל רק כ 1% מכלל תקציבי אבטחת המידע מכוונים לשיכבה זו      :מספר נקודות מרכזיות מההרצאה .  תהליך אבטחת המידע מאופיין כתהליך גוזל משאבים ומכביד   .מבוצע בדרך כלל בתהליך האיפיון הראשוני...
no comments

Microsoft Project Honolulu

Tuesday, November 7, 2017

Honolulu is the new web-based tool for managing Microsoft Windows Server that announced from Microsoft Microsoft invite you to download and start using Project “Honolulu” technical preview today. On Windows Server and Windows Server 2016, Project Honolulu is installed as a network service. You must specify the port that the services listens on, and it requires a certificate for HTTPS. Project Honolulu requires PowerShell features that are not included in Windows Server 2012 and 2012 R2. If you will manage Windows Server 2012 or 2012 R2 with Honolulu, you will need to install WMF version 5.0 or higher on those servers. because...
no comments

Introducing Windows Server 2016, version 1709

Thursday, October 19, 2017

  Yesterday Microsoft made available Windows Server 2016 version 1709 for download to customers with Software Assurance and for Microsoft Azure  & Amazon customers. This version is the first release in the new Semi-Annual Channel. As Announced a few months ago, Windows Server will be available in two release modules: Long-Term Servicing channel – This Is the current and most familiar module where a new operating system version is released every 2-3 years with 5 years support cycle. Semi-Annual Channel – This new module will offer two new releases every year in spring and fall with new features and roles, support will be...
no comments

FIM 2010/16 – wrong number of arguments or invalid property assignment

Tuesday, September 5, 2017

When you try to Enroll a new smart card to user you get the error : wrong number of arguments or invalid property assignment The solution : The version of the Fim CLM Client Should Be The same as the version (Include Last Hotfix  Version) on The Fim CLM Server & CA (for the Policy Module ) Shmuel h.  
no comments