Windows Server 2012 ומעבר בין ממשקים

יום שישי, אפריל 20, 2012

באחד הפוסטים הקודמים (מעבר ל-Windows Server 8 Core לאחר התקנה רגילה) הסברתי איך עוברים בין ממשק רגיל (GUI) לבין ממשק (Core) ב-Windows Server 2012. ממשק ה-Core מאפשר לנו לנהל את שרת ה-Windows מתוך שורת הפקודה בדומה לגרסאות שהיו בעבר עם Windows Server 2008 R2 אך עם פחות פקודות, אפשרויות וכו’.היום אני אסביר מהם היתרונות של היכולת לעבור בין ממשק ה-GIU לממשק ה-Core,שינוי בדרישות השרת (Changing server requirements) – במקרים שבהם מבצעים פריסה של Windows Server 2012 Core ולאחר מכן צריך לבצע שינויים בשרת שדורשים חסכון במשאבי מערכת או הורדת הממשק, כעת אפשר לבצע זאת ללא התקנה מחדש.קביעת תצורה...