Windows Server 2012 ומעבר בין ממשקים

יום שישי, אפריל 20, 2012

באחד הפוסטים הקודמים (מעבר ל-Windows Server 8 Core לאחר התקנה רגילה) הסברתי איך עוברים בין ממשק רגיל (GUI) לבין ממשק (Core) ב-Windows Server 2012. ממשק ה-Core מאפשר לנו לנהל את שרת ה-Windows מתוך שורת הפקודה בדומה לגרסאות שהיו בעבר עם Windows Server 2008 R2 אך עם פחות פקודות, אפשרויות וכו’.היום אני אסביר מהם היתרונות של היכולת לעבור בין ממשק ה-GIU לממשק ה-Core,שינוי בדרישות השרת (Changing server requirements) – במקרים שבהם מבצעים פריסה של Windows Server 2012 Core ולאחר מכן צריך לבצע שינויים בשרת שדורשים חסכון במשאבי מערכת או הורדת הממשק, כעת אפשר לבצע זאת ללא התקנה מחדש.קביעת תצורה...

מעבר ל-Windows Server 8 Core לאחר התקנה רגילה

יום שלישי, אפריל 3, 2012

בגרסת של Windows Server 8 Beta ישנם שני אפשרויות בהתקנה:1. התקנה רגילה שכוללת ממשק Windows.2. התקנה של Windows Server 8 Core ללא ממשק (כמו בגרסאות קודמות).מה קורה עם התקנתי שרת בצורה הרגילה Windows ואני רוצה להעביר אותו ל-Core האם זה אפשרי?זהו שכן ב-Windows Server 8 Beta ישנה אפשרות להתקין שרת בגרסה הרגילה ולאחר מכן לעבור למצב Core ללא ממשק, איך זה מתבצע? לפי הפעולות הבאות.1. מתוך Server Manager יש לפתוח Remove Roles and Features2. לאחר מכן ללחוץ Next עד שמגיעים ל-Features. בתוך Features יש להרחיב את User Interface andinfrastructure.3. יש להוריד את שני הסימונים הנ”ל ולבצע אתחול למערכת. 4....