עברית יש? איך מוסיפים שפת כתיבה ב-Windows 8 Cosumer Preview

יום חמישי, מרץ 1, 2012

Windows 8 Cosumer Preview תומך בשפות יותר מבכל גרסה של Windows שיצאה עד כה, ישנה תמיכה ל-14 שפות נוספות מגרסת Windows 7 (זוכרים). כמובן שעברית היא חלק מהשפות הנתמכות כמו בגרסאות הקודמות, אבל איך מוסיפים שפת כתיבה בגרסה החדשה, חיפשת את Regional Setting ואין שם. בגרסה החדשה אפשר להוסיף שפת כתיבה בדרך הבאה. 1. מתוך ממש המטרו יש לכתוב את המלה אות תחילתה של Language או רק lan ולאחר מכן נקבל תוצאות של ברמת ה-Settings. יש לעבור מ-Apps ל-Settings. 2. במסך החיפוש נקבל לא מעט תוצאות שהראשונות...