השוואה בין גרסאות ה-ActiveSync

יוני 28, 2012

תגיות: ,
אין תגובות

ה-ActiveSync הפתחת עם גרסאות שרתי הדואר, החל מגרסת ה-Exchange 2003 SP2 ועד הגרסה הנוכחית. בכל גרסה ישנה תכונות חדשות שמאפשרות לבצע עוד הגדרות ועוד פעולות על המכשירים הניידים.


Product Windows Phone
7
Windows Phone
7.5
iOS 4.1
(5)
Mail for
Exchange(Symbian)
Mail for
Exchange(Maemo)
Android
2.2, 2.3
Android
3.0, 3.1
Exchange
ActiveSync 2.5 – Exchange Server 2003
SP2
Features:
Direct
Push
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Email
sync
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Calendar
sync
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Contacts
sync
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Tasks
Sync
No Yes* No Yes Yes No No
Remote
wipe
Yes Yes Yes Yes11 No Yes Yes
Sync multiple
folders
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
GAL
lookup
Yes Yes Yes2 Yes Yes Yes Yes
SSL encrypted
transmission
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Exchange
ActiveSync 12.0 – Exchange Server
2007
Features:
User started
remote wipe (server side)
Yes Yes Yes Yes11 No Yes Yes
Link
Access
No No? No No No No No
HTML
email
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Server
Search
No Yes Yes No No No No
Set Out of
Facility/Office (OOF)
No Yes No Yes No No No
Follow-up
flags
No Yes No Yes No Yes15 Yes15
Meeting
attendee information
No Yes Yes Yes No No No
PIN
reset
No No? No No No No No
AutoDiscover Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Bandwidth
reduction
No No? Yes Yes Yes No No
Policies:
Allow
attachment download (client side)
No No? Yes No17 No No No
Maximum
attachment size
No No? No Yes No No No
Enable
password recovery
No No? No No No No No
Allow simple
password
Yes Yes Yes Yes No Yes Yes
Password
expiration (days)
Yes Yes Yes Yes No No Yes
Enforce
password history
Yes Yes Yes Yes No No Yes
Encrypt
storage card
No No? N/A No No No No
Exchange
ActiveSync 12.1 – Exchange Server 2007
SP1
Features:
Cancel remote
wipe (server side)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Remote wipe
confirmation
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Default mobile
policy (server side)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Bandwidth
reductions (compressed/removed headers)
No No? Yes Yes No No No
S/MIME13 No No? No No No No No
Policies:
Disable
desktop ActiveSync
Yes18 Yes? N/A N/A N/A N/A N/A
Disable
removable storage
Yes18 Yes? N/A N/A N/A No No
Disable
camera
No No? Yes No No No No
Disable SMS
text messaging
No No? No No No No No
Disable
Wi-Fi
No No? No No No No No
Disable
Bluetooth
No No? No No No No No
Disable
IrDA
Yes18 Yes? N/A No No No No
Allow internet
sharing from device
Yes18 Yes? No No No No No
Allow desktop
sharing from device
Yes18 Yes? No No No No No
Disable
POP3/IMAP4 email
No No? No No No No No
Allow consumer
email
No No? No No No No No
Allow
browser
No No? Yes No No No No
Allow unsigned
applications
No No? N/A N/A N/A N/A N/A
Allow unsigned
CABs
No No? N/A N/A N/A N/A N/A
Application
allow list
No No? N/A N/A N/A N/A N/A
Application
block list
No No? N/A N/A N/A N/A N/A
Require signed
S/MIME messages
No No? No No No No No
Require
encrypted S/MIME messages
No No? No No No No No
Require signed
S/MIME algorithm
No No? No No No No No
Require
encrypted S/MIME algorithm
No No? No No No No No
Allow S/MIME
encrypted algorithm negotiation
No No? No No No No No
Allow S/MIME
SoftCerts
No No? No No No No No
Allow device
encryption
No No? Yes16 No No No Yes
Require device
encryption
No No? Yes16 No No No ?
Minimum number
of complex characters
No No? Yes Yes No No Yes
Configure
message formats (HTML or plain text)
No No? No No No No No
Include past
email items (Days)
No Yes Yes Yes No No No
Email body
truncation size (KB)
No No? No Yes No No No
HTML email
body truncation size (KB)
No No? No Yes No No No
Include past
calendar items (Days)
No No? No Yes No No No
Require manual
sync while roaming
No No? Yes Yes No No No
Exchange
ActiveSync 14.0 – Exchange Server
2010
Features:
Conversation
View
No Yes No12 No No No No
Move
always
No No? No No No No No
Reply
state
Yes Yes No No No No No
UM card
(client side only)
No No? No No No No No
Free/Busy
lookup
No No? No No No No No
Nickname
cache
Yes Yes No No No No No
SMS
sync
No No? No No No No No
Downloadable
client
No No? No Yes No No No
Notes
sync
No No? No No No No No
Policies:
Allow mobile
OTA update
No No? N/A N/A N/A N/A N/A
Mobile OTA
update mode
No No? N/A N/A N/A N/A N/A
Exchange
ActiveSync 14.1 – Exchange Server 2010
SP1
Features:
Conversation
segments
No No? No No No No No
GAL
Photos
Yes Yes No No No No No
IRM
support
No Yes No No No No No
Block/Allow/Quarantine List (device
info)
No No? No10 No10 No No10 No10
Allow
attachment download (server side)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Policies:
Allow IRM over
EAS
No Yes No No No No No
הוסף תגובה
facebook linkedin twitter email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *