TFS 11 מעט על התצורות החדשות הצפויות לנו עם

Tuesday, February 28, 2012

בתור מי שעוסק בתחום ה-ALM, יצא לי להיתקל לא פעם בלקוח ששואל אותי 'למה אני צריך TFS'? הטיעונים סובבים לרוב סביב שני נושאים: הראשון – העובדה ש-TFS הוא כלי מסחרי שדורש רישוי בעוד שישנם מוצרים מקבילים חינמיים והשני – שהתקנה ותחזוקה של שרת TFS היא יקרה ומורכבת. התשובה שלי מתחילה תמיד ב-'אתה צודק, לגבי שתי הנקודות'. ברגע שהסכמנו שהוא צודק, נפתחת בפניי הדרך להסביר שהשאלה אינה כה פשוטה כמו שהיא נשמעת. ואז יש לי הזדמנות לטעון מספר דברים משל עצמי. ראשית, ההשוואה בין TFS למוצרים חינמיים היא לרוב השוואה שאינה מדוייקת. מוצר חינמי – כמו לדוגמא subversion – שמספק יכולות...
tags: , , ,
no comments