איפוס ה Secure Channel בין מחשב לדומיין

Thursday, May 19, 2011

כללי מנהלי רשת רבים מתלוננים כי לעיתים רחוקות, המחשב איבד את הקשר לדומיין. * בד"כ הדבר נובע מניתוק ממושך של המחשב מהרשת, דבר שגורם לאובדן הסינכרון בין המחשב לדומיין. בהנחה כי אין מדובר בבעיית אימות רגילה (או בעיית Kerberos, כדוגמת בעיית סינכרון זמן), אפשרי לבצע את הבדיקה הבאה: NLTEST /SC_QUERY:mydomainname בהנחה שה ה Secure Channel אכן יצא מסינכרון, ניתן לסנכרנו מחדש ע"י פקודת: NLTEST /SC_RESET:mydomainname * לאחר הרצת הפקודה, מומלץ לאתחל את המחשב על מנת לאמת את תקינות הסינכרון בין המחשב, לדומיין. סיכום כפי שהוצג לעיל, פקודת NLTEST הינה פקודה יעילה בעת טיפול בבעיות סינכרון Secure Channel.