מודלים אפשריים למימוש עזבון דיגיטלי

Monday, May 19, 2014

מאת: יובל סיני מבוא החל משנות ה-90 של המאה הקודמת, ניתן לזהות עליה משמעותית בשימוש בנכסים דיגיטליים ("Digital Property" או "Digital Assets"), וזאת כחלופה לשימוש באמצעים מסורתיים לאחסון מידע, כדוגמת מסמכולוגיה המבוססת על נייר. עם זאת, למרות ההתקדמות הטכנולוגית הענפה, התגלה ברבות השנים כי ישנו פער מהותי בין המשפטיזציה, לבין המצב בפועל. כך לדוגמא, במדינות רבות דיני הירושה אינם כוללים התייחסות פרטנית לנושא התמודדות עם עזבון דיגיטלי ("Digital Legacy"), דבר אשר מונע את קיומה של מדיניות משפטית-חברותית סדורה ומוסכמת בנושא. דוגמא אחרת הינה סירובן של מרבית הרשתות החברתיות, כדוגמת Facebook לספק גישה לחשבון נפטרים, תוך שימוש בטיעונים משפטיים, כדוגמת:...
no comments