השלטון בישראל בולש אחרי האזרחים החל מהמיקוד, וכלה במצלמות המהירות.

March 22, 2014

no comments

http://econoblog.co.il/?p=12466

Add comment
facebook linkedin twitter email

Leave a Reply