המאגר הביומטרי–סיכונים ומחדלים

July 1, 2013

לפני מספר ימים נחשפו סדרת מחדלים חמורים בהליכי התכנון והטמעת המאגר הביומטרי, אשר מטרתו המקורית הייתה לשמש כתשתית עבור פרויקט “תעודת זהות דיגיטלית”.

מעבר למחדלים החמורים אשר נחשפו, התגלה בעבר כי המאגר הביומטרי אמור להיות חשוף לגורמים רבים, דבר שימנע פיקוח יעיל על השימוש במידע השמור במאגר.

ראוי אף לזכור כי מומחים בינלאומיים בתחום אבטחת המידע קבעו כבר בעבר כי המימוש הנוכחי של המאגר הביומטרי חושף אותו לפרצות אבטחה אשר יגרמו לחשיפת המידע “המוגן” לגורמים עוינים, קל וחומר כי המימוש הנוכחי מספק לממשל מידע המאפשר לו לממש את “חזון 1984”. .

לשם ההמחשה למחדלים אשר התגלו מצ”ב הפוסט הבא אשר נכתב ע”י מר. דורון אופק: המאגר הביומטרי – בעיות ותקלות במערך ה CA

Add comment
facebook linkedin twitter email

Leave a Reply

one comment

  1. eliOctober 15, 2013 ב 02:43

    the article you posted is obsolete since even doron wasnt involved in the planing or recent working environment it is all bullshit and mind my language .