העברת נתונים בין controllers ב – Angular

January 4, 2016

אחד הדרכים הפשוטות (לא בהכרח המומלצת) כדי להעביר נתונים נשתמש ב Angular $rootScope לצורך הכרזת הנתונים, ובכך נוכל לשלוף את הנתונים בכל controller   ראשית נכתוב את ה  controller שמאפשר rootScope   Code Snippet <script>    var app = angular.module('myApp', );                                   app.controller('CtrlOne', function ($scope, $rootScope) {                                      $rootScope.name = 'Yosi';                                           });    app.controller('CtrlTwo', function ($scope) {                                                 $scope.N = $scope.name;          });</script>   אוקי מה עשינו בעצם.. יצרנו שתי קונטרולרים בקונטרולר הראשון הגדרנו את  rootScope  והכרזנו על משתנה בשם  name בקונטרולר  השני  כבר יכלנו לשלוף את המידע,   נכלול Html קצר  לצורך הדגמה ...
תגובה אחת