התקנת Exchange 2013 Preview

03/08/2012

אין תגובות

 תמיכה במערכות הפעלה

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012

הכנת ה-AD

יש לבצע הכנה של –Windows 2003 native ForestSchema

1321

רכיבים נוספים יש להוריד ולהתקין :

Microsoft .NET Framework 4.5
Windows Management Framework 3.0

יש להתקין מתוך Powershell

Import-Module ServerManager

Add-WindowsFeature RSAT-ADDS

131

יש להריץ את הפקודה הבאה בPowershell

setup /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

setup /PrepareAD /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /on:FirstOrganization

setup /PrepareDomain /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

132

התקנת רכיבים נוספים

Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit:

133

Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit & Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit

134

חייבים ב Windows Updates

Rolle

CAS & MB

Update

KB974405: Windows Identity Foundation

KB2619234: Enable the Association Cookie/GUID that is used by RPC over HTTP to also be used at the RPC layer in Windows 7 and in Windows Server 2008 R2

KB2533623: Insecure library loading could allow remote code execution

התקנהSmile

הכנת IIS וכלי ניהול

Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

הערה

במידה והותקן Visual C++ 11 Beta Redistributable (x64) – 11.0.50531 יש להסיר אותו מהשרת

136

אם לא נסיר אותו מהשרת נקבל את ההודעה הבאה

137

 

יש לפתוח CMD ולהריץ את הפקודה הבאה

Setup /r:ca,mb /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /on:FirstOrganization

138

בהתקנה היו 15 שלבים שהוא ירץ

1320

הכניסה לEAC נעשית מתוך הדפדפין EXPLORER

בציור הבא HTTP:S//LOCALHOST/ECP או HTTP://LOCALHOST/ECP

1329

הכניסה לOWA

HTTP://LOCALHOST/OWA או HTTPS://LOCALHOST/OWA

1330

אם בסוף ההתקנה היה לכם בעיה כזאת של פתיחה ב- Powershell

error message: The WS-Management service does not support the request. For more information,
see the about_Remote_Troubleshooting Help topic.

At line:1 char:1

+ New-PSSession -ConnectionURI "$connectionUri" -ConfigurationName Microsoft.Excha …

+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : OpenError: (System.Manageme….RemoteRunspace:RemoteRunspace) [New-PSSession],
PSRemotingTransportException

+ FullyQualifiedErrorId : WinRMOperationNotSupportedOnServer,PSSessionOpenFailed

יש להריץ מתוח הCMD

%systemdrive%\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -ir -enable

וiisreset

33333

Links

Library: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124558(v=exchg.150)

Forum:http://social.technet.microsoft.com/Forums/he-il/exchangehe/threads

בהצלחה SmileSmile

הוסף תגובה
facebook linkedin twitter email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *