שלח דוא"ל בסקריפט בPowerShell

13/08/2011

תגיות: ,
תגובה אחת

פעמים רבות אנחנו צריכים להשתמש בסקריפט בקדי לשלוח דואר אלקטרוני ניתן להשתמשי דריך משימות או כל תוכנה אחרת,


C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -PSConsoleFile "C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin\exshell.psc1" -noexit -command ". C:\scriptslocation\scriptname.ps1"


PS Script to send mail: Create .ps1 file


$filename = “c:\filelocation\HtmlFIleyouwant torecieve.html
$smtpServer = “SMTP Servername


$msg = new-object Net.Mail.MailMessage
$att = new-object Net.Mail.Attachment($filename)
$smtp = new-object Net.Mail.SmtpClient($smtpServer)


$msg.From = “sendername@domainanme
$msg.To.Add(“recipient_address@domainanme”)
$msg.Subject = “Subject”
$msg.Body = “Body ”
$msg.Attachments.Add($att)
$smtp.Send($msg)

הוסף תגובה
facebook linkedin twitter email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תגובה אחת

  1. ScriptFanatic16/08/2011 ב 9:47

    בגרסה 2 של PowerShell יש פקודה מובנית למשלוח הודעות דואר (לא קשורה ישירות ל- Exchange)
    שמפשטת את הפעולה. לדוגמא:

    Send-MailMessage -SmtpServer Server1 -From me@domain.com -To you@domain.com -Subject Hello -Body World -Attachments c:\test.txt

    הגב