Forms in AngularJS

17 באפריל 2014

הסיבה ליצירת השפה JavaScript היתה הרצון ליצר שפה שתוכל להכניס קצת לוגיקה לטפסים. מאז הטכנולוגיה מאוד התקדמה והיום AngularJS מאפשר לנו לכתוב לוגיקה לטפסים בארכיטקטורה של MVCולבצע את המשימות של Data-Binding  ובדיקת תקינות הקלט בצורה פשוטה מאוד. בפוסט זה אני רוצה לצלול ולהסביר את היכולות המלאות שיש לנו ב-AngularJS בנושא טיפול בטפסים. http://eyalvardi.wordpress.com/2014/04/16/forms-in-angularjs/
תגיות:
אין תגובות