Virtualization and Terminal Services brief

יום חמישי, מאי 21, 2009

 במאמר זה אכתוב בקצרה על שני נושאים שהם חמים בשוק בתקופה האחרונה, ואוסיף קצת מידע שימושי על השילוב ביניהם. מה היא וירטואליזציה? חוק מור שנקבע ע"י גורדון מור (מייסד אינטל) מראה את נכונות הנבואה בה כל שנה וחצי, או שנתיים  יוכפל מספר הטרנזיסטורים במעגלים משולבים זולים. חוק זה הוכיח את עצמו כבר יותר מ-40 שנה. השערת מומחים רבים היא שחוק מור יחדל מלהתקיים בעוד מספר שנים היות והטכנולוגיה היום מגיעה לרמות מזעור מינימליות. חשוב לציין שלא מדובר בסוף הדרך מכיוון שכבר בימים אלו קיימים מחקרים לפיתוח שערים לוגיים על אטום בודד. אולי בכל זאת יש תקווה. היום מערכות המחשוב ניתנות לחלוקה לחומרה ולתוכנה. החומרה נחשבת לחזקה מאוד יחסית לדרישות התוכנה, דהיינו...
אין תגובות