Windows 2008 SBS Administrator Disabled

יום שישי, יולי 11, 2008

בשנים האחרונות אנו עדים למודעות רבה בתחום אבטחת המידע. Windows 2008 פותחה עם אוריינטציה רבה לאבטחת מידע (אך לא רק אליה). ניתן לחלק את יסודות אבטחת המידע לשלושה חלקים: 1. הזדהות (Authentication) 2. הרשאות (Authorization) 3. חיוויים (Auditing). עקרון אחד (מתוך רבים) באבטחת מידע הוא שינו שם ה - Administrator.   האם חשבון ה - Administrator בארגונכם פעיל? אם כן, האם שמו המוגדר כברירת מחדל השתנה? מי משתמש בחשבון ה - Administrator? האם יישות אחת משתמשת בחשבון זה או מספר יישויות? * כל השאלות היו רטוריות. במצב זה בד"כ לא ניתן להגיד שהנכם עובדים באופן מאובטח. הערה: לעיתים קיימים היבטים תפעוליים המונעים את שינוי שם ה...
אין תגובות