?What are Right Management Services

יום שבת, פברואר 9, 2008

מבוא כיום בארגונים קיימות הגבלות רבות שניתן ליישם בכדי לשמור על פרטיות המסמכים. ישנם פתרונות כגון: 1. הגדרת הרשאות NTFS ומתן או הסרת הרשאות בהתאם. 2. הצפנת קובץ בסיסמא שידועה למצפין בלבד.   כשמשתמש פותח קובץ Office לאחר שהוא עבר את מנגנון ההרשאות וההצפנה, האם ישנן הגבלות כלשהן? התשובה היא לא! לכן, Microsoft פיתחה מוצר הנקרא RMS) Rights Management Service) המוסיף שכבה בה תוגדר מדיניות ברזולוציה של פעולות על המסמך, לדוגמא: עמי כתב מסמך, אך אינו רוצה לפרסם אותו לכלל החברה, אלא רק לרשימת התפוצה אליה הוא שולח את המסמך בדוא"ל. יוסי, שנמצא ברשימת התפוצה, קיבל את הדוא"ל, אך כעת הוא רוצה להעבירו לגורם אחר שאינו מורשה. למרות נסיונותיו של...
אין תגובות