Encryption and Hashing buzzwords explained

יום שבת, אוגוסט 23, 2008

  אם היו באים למכור לכם מוצר אבטחתי והיו זורקים Buzzwords שנשמעים מאוד חדשניים  או נשמעים מאובטחים, האם הייתם קונים אם היו אומרים לכם שהתווך שלכם מוצפן? המושג הצפנה מאוד נפוץ כיום, אך מה הולך מאחורי הקלעים של המושג הזה? האם ישנן משמעויות לתצורות עבודה שונות? לאלגוריתמים שונים? לחוזק ההצפנה?     מה היא הצפנה (Encryption)? הצפנה היא רצף פעולות מתמטיות המופעלות על מידע הגורמות לו להיות בלתי קריא, או בלתי מובן (הטקסט נקרא צופן) עבור מי שלא יודע איך לפענח אותו. ישנם שני סוגי הצפנות: הצפנה סימטרית והצפנה אסימטרית. הצפנה סימטרית נחשבת למהירה יותר מההצפנה האסימטרית.   הצפנה סימטרית היא הצפנה בה מפתח (או סוד/ Cipher) ההצפנה ידוע...
3 תגובות