Command חלק ב’ Undo/Redo

Sunday, September 23, 2012

Command חלק ב – Undo / Redo אם הבנו את פרק א, בואו ננסה להציג משהו מורכב יותר. (ושימושי) כאמור הזכרתי בחלק א  ששימוש בcommand במקום פונקציות רגילות נותן לנו את האפשרות של undo /redo . בניתם אפליקציה? מזל טוב.. תחשבו אם לא כדאי להוסיף יכולת כזאת לפני שאתם מעלים לappStore.. בינתיים נבין אז איך זה עובד.   אני אדגים את הרעיון על רשימת מוצרים שאני יכול להוסיף או לגרוע ממנה אבל הכי חשוב אני יכול להתחרט ולמחזר את הפעולות שלי, ז"א שאם מחקתי איבר מהרשימה יהיה לי את הכוח להחזיר אותו.. יותר מזה אני יכול להתחרט על המחזור ולמחזר אות המחזור בעצמו.. ז"א כן למחוק את אותו המוצר...
4 תגובות