Observer Pattern VS. Mediator Pattern

Friday, June 28, 2013

שאלה שנפוצה מאוד,    אם תפקיד הObserver הוא ליידע אובייקט X כאשר אובייקט Y שינה מצב אז מה משמעות הMediator שכאמור תפקידו לתווך בין שני אובייקטים ולהעביר מסרים??   לחידוד העניין ממליץ לקפוץ אחורה ולקרוא על Mediator כאן, ועל Observer כאן.   אז נחדד כמה הבדלים: Observer שזה בעצם Event מתנהג ביחס של אחד ל N,  כשגם יכול להיות 0 בצד הN , ז"א שאנו מגדירים תשתית לרישום לאירוע ומי שירצה יירשם ויאזין.   מול זה ניצב המדיאטור שתפקידו זה אינקפסולציה והפרדה...
אין תגובות

Observer Pattern

Thursday, November 29, 2012

Observer Pattern  תבנית הobserver היא אחת הנפוצות ביותר מכל תבניות העיצוב בכלל. ובתכנות מונחה עצמים בפרט. עצמים=קלאסים, נרצה לדעת כשאובייקט משנה סטייט ולהגיב בהתאם. מה המוטיבציה? כהסבר ראשוני נניח שאובייקט A  רוצה לדעת כשאובייקט B משנה סטטוס, אבל לA  אין גישה לB !! ז"א A הוא אובייקט עצמאי , וגם B.. אני צריך דרך ליידע את A  שנעשה שינוי אצל B.. ואני לא מתכוון להריץ טיימר שבכל חלקיק שניה יבדוק מה מצבם של האובייקטים במערכת, (תנסו, תספרו אח"כ איך היה..) כאן בדיוק נכנסת המחלקה ה"אובזרברית" שתפקידה לספר לכולם שB   עבר שינוי. ואובייקט A יהיה רשום אצל B  ויבקש ממנו, "B  יקירי, אנא עדכן אותי אם משתנה X...
12 תגובות