Observer Pattern VS. Mediator Pattern

Friday, June 28, 2013

שאלה שנפוצה מאוד,    אם תפקיד הObserver הוא ליידע אובייקט X כאשר אובייקט Y שינה מצב אז מה משמעות הMediator שכאמור תפקידו לתווך בין שני אובייקטים ולהעביר מסרים??   לחידוד העניין ממליץ לקפוץ אחורה ולקרוא על Mediator כאן, ועל Observer כאן.   אז נחדד כמה הבדלים: Observer שזה בעצם Event מתנהג ביחס של אחד ל N,  כשגם יכול להיות 0 בצד הN , ז"א שאנו מגדירים תשתית לרישום לאירוע ומי שירצה יירשם ויאזין.   מול זה ניצב המדיאטור שתפקידו זה אינקפסולציה והפרדה...
אין תגובות

Mediator Design Pattern

Saturday, June 15, 2013

בתרגום חפשי "המתווך" , או מילים גסות יותר.. תבנית המדיאטור מספקת תקשורת בין רכיבים בלי קשר ישיר , זאת אומרת אמורה לעזור לנו בהפרדת תלות בין רכיבים בתכנה. לדוגמא יש לנו את רכיב X , ואת רכיב Y , Y מנסה לדבר עם X אבל הוא לא מכיר אותו כלל, נניח עקב שיקולי ארכיטקטורה שונים ישנה הפרדה בין רכיבים. ועדיין נרצה ליצור קשר בין הרכיבים. לא ממש קשר אלא יותר בכיוון קבלת מידע. ונסביר: רפרנס לקובץ אומר בד"כ שאני רוצה להשתמש במידע שנמצא שם, אבל לפעמים כל מה שחסר לנו שזה חיווי...
אין תגובות