Factory

Sunday, September 9, 2012

Factory Pattern פקטורי – מפעל , משמעות תבנית העיצוב פקטורי היא , לתת למישהו את האחריות ליצירת אובייקטים, להפריד בין הלקוח של הקלאס לבין מי שיוצר אותו ולא שהלקוח ייצור אובייקטים ישירות מישהו הזכיר Encapsulation ? תבנית פקטורי מתחלקת לשני מימושים עיקריים  Factory Method  למול abstract Factory נתחיל בראשון שהוא פשוט יותר ומקובל מאוד . בואו נחשוב על התרחיש הבא.   א.      חנות חיות שמוכרת חיות מחמד אלקטרונית, ב.      בחנות יש "חיומט" מכונה שבה הלקוחות בוחרים איזו חיה אהובה עליהם. ג.       לעת עתה נסתפק בכלב וחתול. ד.      כלב וחתול בצורתם הלוגית יורשים מ .animal ה.      הלקוח בוחר חיה וה"חיומט" קורא לבנאי של הקלאס המתאים ופולט מוצר.    תרחיש כזה הוא שימוש  קלאסי בfactory method שיודע בזמן ריצה את מי ליצור, הקליינט לא יודע...
2 תגובות