Nullble Object

Friday, November 16, 2012

 Nullble Object Pattern מתכנתים בשפות מונחות עצמים מכירים היטב את הבעיה שלעיתים רפרנס לאובייקט הוא Null. לעיתים כי זאת הדרישה או המערכת שאתה אנו מתקשרים לעיתים מאתחול מאוחר של אובייקטים או מכל מיני סיבות לעיתים מכוונות וזה בסדר! אולם התבנית באה להתמודד אם מקרי הנפילה שבהם אנחנו נתפסים לא מוכנים כשעושים invoke על אובייקט. אחת השורות הכי נפוצות בקוד מודרני היא if Item != null  גם אם אין קשר כי כ"כ רגילים שהמערכת נופלת על Nulls אז למה לקחת סיכון ?? אבל nullble object זאת גם תבנית עיצוב עתיקה שבד"כ אנו נתקלים בצד המגעיל שלה שלה (להלן "אחת השורות הכי נפוצות..) אם כל האובייקטים היו עובדים על בסיס של null object לא היה סיכון של נפילה...
2 תגובות