Composite Design Pattern

Sunday, January 20, 2013

סקירה: מטרת התבנית כפי שהוגדרה ע"י GOF היא לפשט לנו סיבוכיות של מבנים לוגיים (בד"כ עץ של אובייקטים) ולהקל עלינו משמעותית כלקוחות של שירות, את השימוש בו. עץ היררכי מיד מעלה את הצורך באלגוריתם רקורסיבי. על רקורסיה אפשר לקרוא כאן   רקורסיה זה לא דבר שנעדיף להתבסס עליו ואפשר להתווכח על זה. כך או אחרת תמיד יש לנו את הבעיה "האם האיבר הנוכחי הוא Root או Leaf. במילים אחרות יש או אין לו ילדים לצורך החיפוש. תבנית הcomposite מיועדת בעזרת תכנון מקדים להימנע מבעיות כאלה, וזאת בעזרת הגדרת אובייקט ראשי שמהווה תשתית לכל המבנה ההיררכי, והצורה שבה נפנה לעץ הנתונים תהיה זהה. זאת אומרת, אין לי שום צורך שמי שמשתמש בי...
אין תגובות