UWP Win10 – introduction to page navigation.

28 בSeptember 2016

The Application block of Win10 app constructed as following: Application > Window > Frame > Page While this page  can be any page you like. Commonly use pattern is leave the main page as container and inside it use internal page as Content place holder. Lets build the solution files than continue on navigation implementation. I simply create solution folder named Pages with some pages inside, Now lets build the MainPage xaml: <Grid Background="LightCyan"> <Grid.RowDefinitions> <RowDefinition Height="1*"/> ...
אין תגובות

UWP new Controls – Layout controls

11 בSeptember 2016

In this post I will passing over some major layout technics for developers who moving forward to UWP environment. This migration from former Windows versions required a short introduction and that my posts about. In for this time: Layout controls Pivot-Control: Actually its not new, just replacement to the traditional tab control, with nicer behavior and looks Code: <Pivot Title="My Pivtos"> <PivotItem Header="Pivot Item 1"> <Page> ...
אין תגובות

From WPF to UWP – New controls

29 בAugust 2016

For those who familiars with WPF this post is special for you while merging WPF skills with upcoming UWP skills , I am not gonna talk about layout here only spotting for some new features that I found nice to use. Flyout- this new Control can gardening almost anywhere to provide extra information like tooltips or even takes  traditional Dialog places. Flyout Demo: <Button Width="100" Content="Hello Button" > <Button.Flyout> <Flyout Placement="Full"> ...
אין תגובות

UWP-Win10- Working with Adaptive triggers

4 בAugust 2016

One of the new features while developing for Universal Apps is Adaptive UI, Having thinking of cross devices, we should never build a fixed UI, consider big PC Laptops, Tablets or even smartphone, It is very easy actually, just register to main window size changed and manage the layout state according to current MainWindow size -* First observe the next image: in general this is a wide screen state. Than observe that image: In general it is a narrow state. So, what we have here is a simple technic which required some practices to make the best from it, The UI content is simple: <RelativePanel> ...
אין תגובות

UWP Win10– introduction -(From WPF to UWP)

1 בJuly 2016

UWP is the next stage for UI windows apps after WPF, in purpose I didn’t count  win8 (WinRT) in my sight, in opposite to those who said WPF IS DIE (it was 2-3 years ago) Well WPF still kicking while Win8 platform is RIP. Old platform but new attitude:  From the UWP concept especially for FED developers using Xaml, it will be easy to jump in.  even if not, my next series of posts will guide you into UWP development. Cross-platform as Concept is great, even if we thinking on Microsoft cross-platform, No more coding for a platform or device, just coding, of...
תגובה אחת

Cropping image part form main image using Bitmap

10 בJune 2016

It might be sound as complex work but it is actually an simple one, The shortest implementation is based on Bitmap framework of System.Windows.Media.Imaging, The first part of the challenge is to select a rectangle or something similar to be used as desired area of the cropped image, but selection itself is another discussion.. as for now assume you have an well defined box, every task of cropping inage part based on X location Y location Width and Height. In reality, after you get the right coordinates you just need to activate the next fancy cropping service: /// crop image part based on...
תגובה אחת

TemplateBinding and TemplateParent Digging

9 בMay 2016

One of the things that can completely freak you out. Lets start with facts: 1.  While customize an application you might use something like this: <TextBlock Text="{Binding RelativeSource={RelativeSource TemplatedParent},Path=MyProperty}"/> Or maybe this: <TextBlock Text="{TemplateBinding MyProperty}" /> While this is on the ResourceDictionary of your app and about to styling your custom control, and MyProperty is an DependencyProperty on the logic part of the Control so what the different between those two?  And what the default choose should be? By the way while most of programmers used to write You can use the Short way as: Text="{Binding TemplatedParent.MyProperty2}" 2.    A full demonstration will be like  this one: public class CustomControl1 : Control ...
אין תגובות

Prism 6 from ground up by 10 minutes

3 בApril 2016

In this post we will build a small app using Prism 6 and Unity together with all necessary  tools. One of the commonly known issues  with Prism is the different between versions and dlls. So I choose in the demo to use the last nugget package and to trust it. Than to manipulate all around it, Well surprising way, installing unity for Prism 6 was include automatically all Prism 6 dependencies which reduce any computability  issues Well, Prism architecture is simple, A. We have Shell which is the main window and probably the only window in the application. B. We have Regions inside the Shel and they would...

Customize Window header Style

10 בMarch 2016

In case you demand some extras from your MainWindow as programs like Microsoft Office did, Lets say extra icons, menus , buttons or whatever. The built in Window of System.Window type and its API in Xaml is very uncomfortable for customization and guess what , you the one who need to do all the dirty work. All of it? well I gonna help you to how to start. In this screen shot I have, 1 . Icon on left (standard) 2. App name at left (standard) 3.  details on center (extra) 4. app special menu at right (extra) 5. window buttons at left (kind of standard) So, first...
אין תגובות

המדריך לטרמפיסט בגלקסיה של הגיקים פרק 7

3 בFebruary 2016

שלום לכם, מאז הפרק הקודם בסדרת המדריך לטרמפיסט (בעברית) עברה שנה בערך, בשנה זו הייתי עסוק מדי לצערי ולקח לי זמן לערוך את הפרק הנוכחי, מה שכן השתדלתי להרחיב לרובדים עמוקים סביב יומו של המפתח המתחיל. הרעיון בסדרת הפוסטים הוא הוא פשוט, בעוד קרני הלייזר של ה"גיקים" יזמזמו סביבך במגוון התקפות, הרי בעזרת הפוסטים שבסדרה זו נצמצם את הנזק שנגרם לחללית שלכם. טיסה בטוחה.. 1.    קובץ TT טריק מאוד נחמד שמוטמע אני חושב מאז VS 2008 אבל בטוח ב2010, מאפשר לנו לכתוב קובץ טקסט, ווהקובץ עובר המרה מתאימה לפורמט המתאים, שימושי מאוד לכתיבה במקום שאין קומפיילר זמין או סביבת פיתוח, להעתקה של קוד בין...