Microsoft Enterprise Mobility Suite

Tuesday, November 11, 2014

כבר שוחחנו רבות, בע"פ, בכתובים, מאחורי מצלמה ומאחורי פודיום על כך שהעולם שלנו השתנה (וממשיך בצעדי ענק...) בתחילת המילניום התרכזנו בעבודה המקומית הבודדת שלנו בין המחשב הנייח במקום העבודה שלנו לנייח האחר בשולחן העבודה בביתנו. והיום, עשור וחצי אחרי אנו שואפים להיות עם מכשיר אחד, נייד ככל האפשר או לפחות מסונכרן בין הנייד הגדול לנייד הקטן וכזה המאפשר לנו גם ליהנות ברמה הפרטית-חברתית וגם לעבוד ולהגיע למשאבי הארגון שלנו. מיקרוסופט, שלפני כמעט שנתיים הדגישה את המעבר שלה מ"חברת תוכנה" דרך "חברת שירותים ו-Devices" אל "מיקרוסופט אחת (One Microsoft)" המתרכזת במיוחד בתשתיות הענן השונות, מציעה כעת חבילה להעצמת...