Deploy Office 2010 Quick Actions Toolbar with GPP

Tuesday, June 12, 2012

פעמים רבות נשאלתי: כיצד ניתן להפיץ את סרגל "הגישה המהירה" (Quick Actions Toolbar) ביישומי Office 2010? היום אסביר כיצד ניתן לבצע זאת עם GPP (Group Policy Preferences) אז ראשית, אלו שלא בטוחים על איזה מהסרגלים אני מדבר, מדובר בסרגל העליון ביותר ליד האייקון של הישום ובד"כ נוהגים לכנות אותו סרגל הQAT: כאשר יישום Office עובד אצלכם ואתם מעוניינים לערוך את הפקודות המדוברות או להוסיף חדשות זאת כלל לא בעיה, כל שצריך הוא לחיצה על החץ הקטן בצד הימיני של הסרגל ולבחור את הפקודות הרצויות. אז כשלב ראשון זה בדיוק מה שנצטרך לעשות,...
תגיות: , , , ,
תגובה אחת