External Contact Office 365

Sunday, December 18, 2011

שלום לכולם שוב אני אורן דעבול מצוות יועצי התשתיות של חברת Agile IT , היום רציתי להציג כיצד ניתן לבצע ייבוא של אנשי קשר מקובץ .CSV אל שרת Exchange Online מחבילת הענן של Microsoft . חברות שנות שואלות אותי האם ניתן להגדיר Address Book משותף בשירותי הענן , התשובה היא כן . באמצעות שירותי הענן המתקדמים של Microsoft ניתן להגדיר External Contacts ולהגדיר שהם יופיעו בAll Contacts בAddress Book . הגדרה זו צריכה להתבצע באמצעות שירותי של Power Shell Online , לאחר התקנה של רכיב זה על מחשב נצטרך לבצע כמה פקודות על מנת שנוכל להתחבר אל...

התקנת שרת DEM

Thursday, August 18, 2011

שלום לכולם, שוב אורי הוסיט, יועץ תשתיות ב – Agile Business Solutions. היום אסביר את הצעדים להתקנת שרת DEM.   ראשית לאלו שאינם מכירים את DEM, ראשי התיבות מייצגים את המוצר Desktop and Error Monitoring והוא חלק מחבילת Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) 2011 תפקידו של שרת ה-DEM הוא לרכז את כלל הודעות השגיאה הקיימות אצל משתמשי הקצה בארגון וכך לאחד את התוצאות לדו”חות שעל פיהם ניתן יהיה להסיק היכן קיימות בעיות מרוכזות ביישומים ובמערכות ההפעלה שלנו בארגון ובין היתר לדעת היכן להשקיע את המאמצים הטכנולוגיים והכלכליים בכדי לפתור אותם ע”פ סדר הגודל...