Server 2012 Self Signed SAN Certificate

Sunday, September 9, 2012

הקמנו מערכת, המספקת מס’ שירותים שונים המועברים בצורה מוצפנת לתחנות או לשרתים אחרים. ואנחנו, כל מה שרצינו זה לבדוק את המערכת ברמת מעבדה ועל כן העדפנו לא להנפיק Certificate מה-CA שלנו אלא להשתמש ב-Self SIgned Certificate כפי שאתם וודאי יודעים, שירות ה-IIS7 מנפיק תעודות דיגיטליות אך ורק עם שם השרת שעליו הן הונפקו, במצב כזה, ישנם שירותים הזקוקים גם הם לתעודות דיגיטליות עם שמן על אותו השרת ובלי השם שלהן וקישורו לתעודה הדיגיטלית, לא יוכלו התחנות בצד השני לפענח את ההצפנה ולתקשר עם השרת. כיום, ב-Server 2012 (וגם ב-Windows 8) באמצעות PowerShell...
אין תגובות