לא ניתן לבצע Distribute לחבילות ב-Distribution Point ששודרגה ל-SCCM 2012 SP1

3 בMarch 2013

לאחר התקנת SP1 על שרת SCCM המשמש גם כ-Distribution Point לא ניתן להפיץ אפליקציות וניתן לראות הודעות שגיאה באיזור ה-Monitoring ובקובץ ה-distmgr.log.

באיזור ה-Monitoring בקונסול אנו נראה הודעות בסגנון:

Distribution Manager failed to find or create the defined share or volume on distribution

Distribution Manager failed to process package “AGL00001"

בקובץ ה-Distmgr.log ניתן לראות את ההודעה:

Failed to set share security on share \\AGILE.domain.com\SMSSIG$.

הבעיה המתוארת איננה שיגרתית אך קיים לה Workaround שפותר באופן מלא את התופעה:

1.לגשת לאיזור ה-Administration

2. ללחוץ על Site Configuration > Servers and Site System Roles

3. לבחור באתר הנגוע בבעיה ולנווט בחלונית התחתונה ל-Role שנקרא “Site System” ולפתוח את המאפיינים שלו.

4.כעת יש להחליף את ה-Service Account שבחרתם להתקנת תפקידים על השרת ב-System Account עצמו

Failed to set share security on share SMSSIG$

כמובן שה-System Account שלכם צריך להיות בקבוצת ה-Administrators המקומית בשרת שלכם ובשרת ה-SQL.

כעת יש לעשות הפעלה מחדש ל-Service שנקרא: SMS_EXECUTIVE (מה שלפעמים נתקע ומאלץ הפעלה מחדש).

לאחר מכן הבעיה תפתר!

מקווה שעזר,

אורי הוסיט, Agile IT

הוסף תגובה
facebook linkedin twitter email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *