כיצד להכין חבילת התקנה ל-SQL הכוללת Service Pack ו-Culmptive Updates

23 בSeptember 2012

צריכים להתקין מערכת הדורשת SQL בגרסה מסויימת הגבוהה מגרסת המקור?
ישנה דרך לחסוך כל ההתקנות ולהכין חבילת SQL המרכיבה את העדכונים החדשים ביותר.

אני אציג כיצד להכין SQL Enterprise 2008 R2 SP1 with Culmptive Update 7

1. לרשותכם צריכים להיות האמצעים הבאים:

  • מקור התקנה מלא של SQL Server 2008 R2
  • מקורות התקנה בכל הארכיטקטורות של Service Pack 1 להורדה מכאן
  • מקורות התקנה בכל הארכיטקטורות של Cumplative Updates להורדה מכאן

2. יש לפרוס את מקור ההתקנה של SQL לכונן הקשיח, לצורך המדריך אשתמש במיקום:

C:\SQLServer2008R2SP1CU7

3. כעת לאחר שנחלץ מקבצי ה-EXE של העדכונים את חבילת ההתקנה של ה-Service Pack נבצע להם חילוץ נוסף ע”י שורת פקודה לתוך מקור ההתקנה של שרת הSQL ויצירת תת-תיקיה בשם SP

SQLServer2008R2SP1-KB2528583-IA64-ENU.exe /x:c:\SQLServer2008R2SP1CU7\SP
SQLServer2008R2SP1-KB2528583-x64-ENU.exe /x:c:\SQLServer2008R2SP1CU7\SP
SQLServer2008R2SP1-KB2528583-x86-ENU.exe /x:c:\SQLServer2008R2SP1CU7\SP

4. כעת יש להעתיק את קובץ ה-Setup.exe מתיקיית ה-SP לתיקיית ההתקנה הראשית של שרת הSQL. להלן שורת הפקודה להעתקה באמצעות Robocopy

robocopy C:\SQLServer2008R2_SP1\SP C:\SQLServer2008R2SP1CU7 Setup.exe

5. לאחר מכן, יש להעתיק את כל הקבצים ללא התיקיות ומלבד הקובץ Microsoft.SQL.Chainer.PackageData.dll בין

C:\SQLServer2008R2SP1CU7\SP\<Architecture>

למקור ההתקנה הראשי:

C:\SQLServer2008R2SP1CU7\<Architecture>

להלן פקודות ה-Robocopy לביצוע:

robocopy C:\SQLServer2008R2SP1CU7\SP\x86 C:\SQLServer2008R2SP1CU7\x86 /XF Microsoft.SQL.Chainer.PackageData.dll

robocopy C:\SQLServer2008R2SP1CU7\SP\x64 C:\SQLServer2008R2SP1CU7\x64 /XF Microsoft.SQL.Chainer.PackageData.dll

robocopy C:\SQLServer2008R2SP1CU7\SP\ia64 C:\SQLServer2008R2SP1CU7\ia64 /XF Microsoft.SQL.Chainer.PackageData.dll

בכך אנו מעדכנים את הקבצים המקוריים.

6. יש לאתר את הקובץ DefaultSetup.ini במיקומים הבאים

  • C:\SQLServer2008R2SP1CU7\x86
  • C:\SQLServer2008R2SP1CU7\IA64
  • C:\SQLServer2008R2SP1CU7\x64

ולהוסיף את הרשומה הבאה:

PCUSOURCE=".\SP"

במידה והקובץ אינו קיים, יש ליצור אותו כאשר התוכן שלו מכיל:

;SQLSERVER2008 R2 Configuration File

[SQLSERVER2008]

PCUSOURCE=".\SP"

7. כעת נעבור להכנסת ה- Cumulative Update לאותה החבילה, שלב זה מתבצע בצורה זהה מלבד כמה פרטים שונים.

יש לגשת לכתובת הורדת ה-Hotfix,ללחוץ על כפתור ההורדה הירוק “Hotfix Download Available” ולבחור את התיקונים המתאימים:

Ori Husyt - AgileIT Solutions

8. לאחר ההורדה, באופן זהה לפריסת ה-Service Pack יש לפרוס את הקבצים ולאחר מכן לבצע פריסה ע”י שורת פקודה בתיקיית המקור של ההתקנה בתת תיקיה CU:

SQLServer2008R2-KB2703282-x86.exe /x:c:\SQLServer2008R2SP1CU7\CU
SQLServer2008R2-KB2703282-x86.exe /x:c:\SQLServer2008R2SP1CU7\CU
SQLServer2008R2-KB2703282-x86.exe /x:c:\SQLServer2008R2SP1CU7\CU

9. כעת יש להעתיק את קובץ ה-Setup.exe מתיקיית ה-SP לתיקיית ההתקנה הראשית של שרת הSQL. להלן שורת הפקודה להעתקה באמצעות Robocopy

robocopy C:\SQLServer2008R2_SP1\CU C:\SQLServer2008R2SP1CU7 Setup.exe

10. לאחר מכן, יש להעתיק את כל הקבצים ללא התיקיות ומלבד הקובץ Microsoft.SQL.Chainer.PackageData.dll בין

C:\SQLServer2008R2SP1CU7\CU\<Architecture>

למקור ההתקנה הראשי:

C:\SQLServer2008R2SP1CU7\<Architecture>

להלן פקודות ה-Robocopy לביצוע:

robocopy C:\SQLServer2008R2SP1CU7\CU\x86 C:\SQLServer2008R2SP1CU7\x86 /XF Microsoft.SQL.Chainer.PackageData.dll

robocopy C:\SQLServer2008R2SP1CU7\CU\x64 C:\SQLServer2008R2SP1CU7\x64 /XF Microsoft.SQL.Chainer.PackageData.dll

robocopy C:\SQLServer2008R2SP1CU7\CU\ia64 C:\SQLServer2008R2SP1CU7\ia64 /XF Microsoft.SQL.Chainer.PackageData.dll

בכך אנו מעדכנים את הקבצים המקוריים.

11. יש לאתר את הקובץ DefaultSetup.ini במיקומים הבאים

  • C:\SQLServer2008R2SP1CU7\x86
  • C:\SQLServer2008R2SP1CU7\IA64
  • C:\SQLServer2008R2SP1CU7\x64

ולהוסיף את הרשומה הבאה:

CUSOURCE=".\CU"

זהו, החבילה שלנו מוכנה להתקנה, כאשר היא הכי מעודכנת.

אני נעזרתי בצורת ההתקנה הזו כאשר נדרש ממני ליצור Image המכיל שרת SQL, במצב זה אנו צריכים לעבוד עם Sysprep SQL ובדרך שהצגתי אני יכול לשמור על החבילה שלי מעודכנת בהשלמת ההתקנה לאחר ה-Image.

בחיפוש אחר הפתרון נעזרתי והשתמשתי בפוסט הנהדר של Peter Saddow מתוך MSDN BLOG –SQL Server – How to slipstream SQL Server 2008 R2 and a SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

בהצלחה חברים,

אורי הוסיט, Agile IT

הוסף תגובה
facebook linkedin twitter email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *