פיתוח אפליקציית Windows Phone 8 בעזרת PhoneGap/Cordova

December 15, 2013

פיתוח אפליקציית Windows Phone 8 בעזרת PhoneGap/Cordova החלטתם להיכנס לעולם המובייל ולפתח אפליקציה מגניבה שאולי גם תכניס לכם קצת כסף. על הדרך כמובן שעשיתם מחקר קטן באינטרנט כדי לבדוק איזו פלטפורמה הכי מובילה כי ממש לא בא לכם לכתוב את אותה האפליקציה שלוש או ארבע פעמים מחדש, כל פלטפורמה עם הכלים שלה. אבל במקביל גם הבנתם שיש מספר פלטפורמות מובילות, וגם כאלו שאט אט צוברות תאוצה, ולכו תדעו, אולי גם בעתיד ישתלטו על השוק. הרגשת תסכול גוברת ואתם חושבים לרדת מהרעיון או ללכת למיקור חוץ במקרה שיש לכם קצת כסף מיותר. רגע לפני שאתם מתפשרים על פלטפורמה אחת, מבזבזים כסף יקר,...

New Windows 8 Store Apps Development with C# 6 days Course

January 14, 2013

 Recently, I've been working hard, developing a new Windows 8 Store Apps 6 days Course for C# developers. Today I was very proud to deliver it to one of John Bryce customers, at Hi-Tech College, Herzliya, and it was a great beginning. The course is very detailed and practical, just like I did with a previous 6 days WPF course I've developed. Different content, different college, but same mini-Me J. So if you've enjoyed previous sessions with me, I'm sure you'll enjoy this course either, now with CodeValue.  Following is the agenda for the course arranged by Modules and Topics. Each topic...

Displaying user Messages, Errors and Dialogs from a ViewModel using a Service – Part 2

December 18, 2012

Displaying user Messages, Errors and Dialogs from a ViewModel using a Service – Part 1In my previous post, I've discussed a bit about using the MVVM pattern and how to display a message or opening a dialog from within the view-model. As part of the discussion, I've shown a possible way for displaying Messages, Errors and even Dialog or Popups. In this post I would like to provide more details about the implementation of the Dialog part.  Recall previous post, we have the following two methods of the user interaction service:  bool? ShowDialog<TConductor>(string title) where TConductor : IDialogConductor;  bool? ShowDialog<TConductor, TParameters>(string title, TParameters parameters) where...
no comments

Displaying user Messages, Errors and Dialogs from a ViewModel using a Service – Part 1

December 17, 2012

Displaying user Messages, Errors and Dialogs from a ViewModel using a Service – Part 2 Years after the invention of the MVVM pattern and people are still asking many questions about how to do this and how to do that, and specifically, how to display a Message, Error or even opening a Dialog from a View Model without accessing the view layer or visual tree. If we go straight with the MVVM pattern concept, the view-model must not directly access or manipulate the View/Visual Tree or part of it in any circumstances. As many of you may already familiar...
4 comments

Just in case Input Language in Windows 8 is driving you nuts…

November 29, 2012

In case you’re working with more than one input language in Windows 8 (EN, HE…), and you’re wondering “Why the hell the input language is HE in vs2012 or EN in Word, or the opposite, and not switching back automatically…”? The answer for this question is: starting with Windows 8, the default for input language for any window is the last selected by the user (Users request from Microsoft…). This situation is great for users who are working with only one language. This feature is annoying for users like me, switching languages back and forward, it drives...
no comments

Using C# types from C++/CX in Windows 8 Store Apps

September 12, 2012

One of the best things happened to Windows 8 Store Apps (aka Metro apps) is the option to write apps and games with pure, native C++, with the help of CX extensions. Aside from performance gained by using C++, being able to develop with C++ in Windows 8 Apps addresses one of the most requested scenarios: Porting and Code Sharing. Lets say that you’re the creator of a famous Mobile Application, developed using C++ for Android and other platforms, and you may want to port this great app, or pieces of it to run under...

Microsoft has just released Windows 8 and VS 2012 for MSDN subscribers

August 15, 2012

Microsoft has just released Windows 8 and Visual Studio 2012 for MSDN subscribers! What are you waiting for? If you’ve MSDN subscription, go ahead, be first to download this long awaited release. http://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx Now with the release of both, Windows 8 and Visual Studio 2012 we can develop Windows 8 apps and upload them to the online store.   Also don’t forget to check the Windows 8 Apps Development Microsoft’s Israeli forum I’m coordinating with two other community members. In this forum I’m sure you will find all the answers for your Windows 8 Apps developments questions, in all...
no comments

Get screen resolution in Windows 8 Metro style application

July 24, 2012

Today, someone asked an interesting question in the Israeli Metro forum I’m moderating. The question was: “How can I know what’s the screen resolution in a Metro style app?” This is a tricky answer, since: This capability has been removed from the RC. We can’t rely on current window Width and Height, since it may not be fully opened (snapping). Well, searching a bit over the API’s, I didn’t find anything that can help, but, we can always use DirectX. Creating a C++ Metro style application,...

Windows Phone Summit – Live Blogging

June 20, 2012

Windows Phone Summit is taking place right now, and I’m watching it Live over the the WEB at http://aka.ms/wpsummit Frankly, there’s nothing new I didn’t know, but now it’s official by Microsoft. There are about 9 new features in the future Windows Phone 8 Shared core between Windows 8 and Windows Phone 8, includes Native Code apps! Support of Multi Core CPU’s Support for additional 2 screen resolution: 720p, WXGA Removable MicroSD support Internet Explorer 10, with HTML5 and better JS performance New start screen with more tiles and resizing options Wallet  experience Nokia Map technology replaces Bing...

Migrating your Windows 8 Consumer Preview app to Windows 8 Release Preview

June 3, 2012

Lately, Microsoft released Windows 8 Release Preview, and also Visual Studio 2012 RC. If you’re a Metro Style application developer, you might wonder what has changed from the last Beta. As one who have already developed Metro Style apps, I can say that there are braking changes! One of my favorite is in the Dispatcher (CoreDispatcher class) which no longer contains BeginInvoke pre-historic operation style of the old version of asynchronous pattern. Instead it contains the modern ‘async’ convention method called RunAync, which is of course Windows Runtime asynchronous method. Here’s the signature of it: public IAsyncAction RunAsync(CoreDispatcherPriority...
2 comments