מערכת IoT יעילה עם Azure

Thursday, November 17, 2016

האינטרנט של הדברים (IoT) האינטרנט של הדברים (IoT) ממשיך להתפתח. שנה שעברה אלון פליס כתב מאמר המציג את הנושא ומראה כיצד ניתן להשתמש ב-Azure בשביל לבנות מערכת IoT שלמה. במאמר ההוא, אלון הגדיר מערכת IoT בצורה הבאה - מערכת IoT היא מערכת הכוללת אחד או יותר מהאלמנטים הבאים: מערכת עם סוגים שונים של מכשירים וגלאים. שער כניסה לענן הרץ מקומית בשטח (Local Gateway). אוסף שירותים המאפשרים: רישום מכשירים. ניהול מכשירים. תקשורת בפרוטוקולים שונים. איסוף כמות גבוהה של נתונים בקצב גבוה. ניתוח של המידע בזמן אמת. הסקת מסקנות מהמידע. עם זאת, דברים רבים השתנו מאז שהמאמר ההוא נכתב... Azure IoT מיקרוסופט מספקת כעת מספר...
no comments

IoT at Israeli .NET Developer User Group

Sunday, June 14, 2015

 IoT is Hot IoT gets all the hype these days. It is the new buzzword and soon it will be in every part of our life. But what are the parts that compose an IoT project? What is the correct way to build it? In case you haven’t heard, Tamir Dresher and myself are presenting a lecture this Wednesday at the Israeli .NET Developer User Group on IoT and the cloud – with .NET! In this session we will look at how to build an IoT system using devices, sensors and the Cloud. We will demonstrate working with sensors in C#...
no comments

Upcoming Event: IoT & Cloud

Thursday, March 19, 2015

The area of IoT (Internet of Things) gets all the hype these days. Thousands and even millions of devices sensing the environment and sending continuous information to your system, utilizing Big Data and Machine Learning technologies is no easy task to achieve, but it's not the future - it's already here! This upcoming Monday CodeValue is delivering a CVcon conference on IoT & Cloud. Come join my colleagues and myself, as we explain and deep dive into this interesting and challenging area. Hear what IoT is all about, how Microsoft Azure can help in the process and how it all fits together. Join...