break row in html tooltip (title attribute

25 בינואר 2014

לאחרונה הייתי צריך להציג tooltip על div כלשהו ב – html, הצגת tooltip הינה באמצעות המאפיין title Code Snippet <div title="Shlomo Goldberg">    ...<br />    ...<br />    ...<br />    ...<br />    ...<br />    ...<br />    ...<br /></div> זה ייתן את התוצאה הבאה: הדרישה של הלקוח הייתה, שהשם והמשפחה יופיע כל אחד בשורה נפרדת, ניסיון להוסיף r\n\ רק גרם להופעת התווים הללו ב – tooltip, לאחר ניסויים מעטים, התברר שמקוד javascript ניתן לעשות זאת. Code Snippet <script>    onload = function () {        document.getElementById('myDiv').setAttribute('title', 'Shlomo\r\nGoldberg');    }</script>   זה אכן עבד וגרם לירידת השורה המבוקשת ב –...
תגיות: , , ,
4 תגובות

פיתוח תוכנה – צעד אחר צעד, חלק א’ פרק שישי

21 בינואר 2014

לפרק הקודם.   בפרק זה נלמד: היכרות עם מספר פקדים ב – WPF. עבודה עם משתנים מקוד WPF. עבודה בסיסית עם קבצים.   בפרקים הקודמים למדנו על משתנים וכיצד ממירים בין מחרוזת למספר, בפרק זה נכיר כמה פקדים בסיסיים בעבודה בפרוייקטי WPF, ונעבוד עם משתנים בקוד כשנראה כיצד להמיר ממספר למחרוזת בחזרה. בפרק שלישי הכרנו את האלמנטים הבאים: (מומלץ לעבור שוב במהירות על פרק זה לפני ההמשך) StackPanel – המאפשר להכיל בתוכו מספר פקדים אחרים כשהם יהיו אחד ליד השני או אחד מתחת השני. TextBox – המאפשר למשתמש להכניס טקסט כלשהו בתוכו. ...
7 תגובות

פיתוח תוכנה – צעד אחר צעד, חלק א’ פרק חמישי

10 בינואר 2014

לפרק הקודם בפרק זה נלמד: קצת יותר על משתנים. המרה בסיסית בין הסוגים השונים. היכרות עם עבודה עם תאריכים וזמנים.   בפרק הקודם התחלנו ללמוד על המשמעות של משתנים והסוגים השונים, ראינו עבודה עם משתנים מסוג מחרוזת (string) ב – Console Application, כעת נקח את הקוד מהשיעור הקודם שבו בקשנו כזכור שם פרטי ומשפחה ונבקש גם את הגיל. כזכור הקוד היה נראה כך: Code Snippet Console.Write("Enter your first name: ");string firstName = Console.ReadLine();Console.Write("Enter your last name: ");string lastName = Console.ReadLine();Console.WriteLine("Your full name is: {0} {1}", firstName, lastName); כעת נרצה לבקש מהמשתמש את תאריך הלידה...
3 תגובות

פיתוח תוכנה – צעד אחר צעד, חלק א’ פרק רביעי.

8 בינואר 2014

לפרק הקודם . בפרק זה נלמד על: פלט בסיסי מהתוכנה בפרויקט מסוג Console Apllication תחילת עבודה עם משתנים. (מה זה בכלל ולמה צריך אותם) סוגי משתנים.   בפרקים הקודמים דברנו על תחילת העבודה עם Visual Studio, הכרת סוגי האפליקציות השונות והכרנו קצת יותר את העבודה עם WPF והעבודה עם פקדים אירועים וקצת קוד, היות שבמהלך הסדרה אנחנו רוצים ללמוד פיתוח ולהכיר את שני סוגי האפליקציות, הפעם נתמקד ב – Console ונלמד כיצד לתקשר עם המשתמש ב –Console (בשונה מ – WPF, ששם התקשורת היא פשוטה בעזרת הפקדים) וכמובן נלמד על משתנים.   ניצור אפליקציית Console (ניתן...
תגובה אחת

פיתוח תוכנה – צעד אחר צעד, חלק א’ פרק שלישי

4 בינואר 2014

בפרק זה נלמד על: המשך היכרות עם סביבת העבודה באפליקציות WPF. הכרת המושג UI, והקשר בין הגרפיקה לקוד. הכרת המושג אירועים (Event Oriented).   בשיעור הקודם יצרנו שני סוגי פרוייקטים והרצנו אותם, הראשון היה מסוג Console Application והשני היה מסוג WPF, בשיעור הנוכחי נתמקד באפליקציות WPF ונלמד אודות הגרפיקה, הקוד והתקשורת ביניהם. יש הרבה תוכנות שכדי להפעיל אותם צריך ממשק משתמש, כלומר – דרך כלשהו למשתמש לבצע פעולות בתוכנה, דוגמה פשוטה לאפליקצייה עם ממשק משתמש היא המחשבון, נסתכל עליה לרגע: יש לנו למעלה תפריט (המכיל פונקציונליות בפנים – כמו למשל סגירה וכד’), בשורה מתחת...
4 תגובות