Worker html5 with progress bar – and KO

6 באוגוסט 2013

  בעבר כתבתי דוגמא בסיסית לעבודה עם worker. בפוסט הזה נכתוב דוגמא מלאה יותר, נרצה לראות כיצד ניתן לכתוב דף המאפשר למשתמש להכניס מספרים לבדיקה האם זה מספר ראשוני, ה – worker יבצע את החישוב בתהליך נפרד וגם אם זה יהיה מספרים גדולים מאוד ה – ui לא יתקע והמשתמש יוכל להמשיך לשאול על מספרים אחרים, בסופו של תהליך נרצה לראות את הדבר הבא, כך שהמשתמש יכול להוסיף מספרים לראות את התשובות ואת התקדמות החישוב. את קוד המקור ניתן להוריד כאן. ...
תגובה אחת