Basic C# – Random

19 במרץ 2013

בעולם הפיתוח הרבה פעמים אנחנו צריכים מספרים אקראים, החל מפיתוח משחקים (קוביות, משחקי זיכרון, שולה מוקשים וכד’) עד לשימוש באלגורתימים להצפנה. בפוסט זה נלמד כיצד עובדים עם מספרים אקראיים, הדבר הראשון שנצטרך זה לכתוב את שורת הקוד הבאה:   Random rnd = new Random(); בשורה זו יצרנו אובייקט מסוג Random שתפקידו לייצר...
תגיות: ,
אין תגובות

עבודה עם הדפדפן בפיתוח VsPlugIn

12 במרץ 2013

כשמפתחים Visual Studio plugin, לפעמים נרצה לפתוח את הדפדפן הפנימי של Visual studio, ולנווט אותו לדף כלשהו. כדי לבצע זאת, נצטרך לקבל מופע של IVsWebBrowsingService (מתוך Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.dll, v7.1.40304.0), הדרך לקבל אותו היא בצורה דומה כפי שמקבלים הרבה שירותים פנימיים של הסביבה. בעזרת GetService Code Snippet IVsWebBrowsingService wbSvc =     (IVsWebBrowsingService)ServiceProvider.GlobalProvider.GetService(typeof(SVsWebBrowsingService)); ...
תגיות: , , ,
אין תגובות

קבלת הנתיב המלא באפליקציית MVC וב – WebForms

10 במרץ 2013

לפעמים צריך לקבל נתיב מלא לכתובת אינטרנט, לדוגמא כדי לשלוח במייל. באפליקציית MVC הקוד יראה כך: Code Snippet public static class UrlHelperExtension {     public static string AbsolutePath(this UrlHelper url, string virtualPath)     { ...
תגיות: , , ,
אין תגובות

שאיבת משתמשים וקבוצות ממערכת ההפעלה

8 במרץ 2013

לאחרונה התבקשתי להציג כיצד ניתן לשאוב את שמות המשתמשים וקבוצות ממערכת ההפעלה. כדי לבצע זאת צריך להוסיף reference ל - System.DirectoryServices.AccountManagement. הקוד יהיה פשוט ביותר, דוגמת הקוד הבאה תשאב את שמות הקבוצות Code Snippet private void BindGroups() {     if (Session == null) ...
אין תגובות

שליחת חלק מה – html למייל.

6 במרץ 2013

בעבר כתבתי על שליחת דף html מצורף למייל, כשהטכנולוגיה השלטת הייתה asp.net web forms, היום העולם כמובן השתנה, ואנחנו עובדים הרבה בצד הלקוח. הדרישה הנוכחית הייתה לשלוח קטע html מסויים למייל ללקוח. במידה ומספיק לשלוח את ה – html, ללא עיצוב הכול יותר פשוט, נניח שיש לנו את ה – html שנותן את התוצאה הבאה:   בלחיצה על הלחצן נכתוב את הקוד הבא: (בהנחה שאתם מכירים jQuery) ...
תגיות: , , , , ,
2 תגובות