Convert string to Enum

25 ביוני 2012

בבואנו להמיר מחרוזת לאובייקט מסוג enum, נשתמש כמובן במתודה Enum.Parse. הקוד הבסיסי יראה כך: string enumNumber = "2"; string enumString = "Red";   Color color1 = (Color)Enum.Parse(typeof(Color), enumString); Color color2 = (Color)Enum.Parse(typeof(Color), enumNumber);   כמובן שמומלץ...
תגיות: ,
אין תגובות

placeHolder jQuery plugin

18 ביוני 2012

הקדמה: אחד מהתכונות החדשות של html5 נקרא placeholder, מאפיין זה מאפשר להגדיר טקסט שיוצג (בדרך כלל באפור) על תיבת הטקסט כל עוד שהמשתמש לא כתב משהו אחר, וכמובן כשתיבת הטקסט לא נמצאת בפוקוס. לצערנו לא כל הדפדפנים תומכים כיום במאפיין זה, קיימים כמה וכמה plugins המאפשרים תמיכה בתכונה זו גם עבור דפדפנים שאינם תומכים, אבל החלטתי שאני רוצה לכתוב אחד לבד – לפחות כדי לכתוב jQuery plugin בעצמי.   (להורדת הקוד המלא.) ראשית, נגדיר מה הם הדרישות ל – plugin שלנו....
תגיות: , , , , ,
אין תגובות

הוספת CSS בעזרת jQuery

17 ביוני 2012

ב – jQuery קיימים הפונקציות addClass, removeClass המאפשרים להוסיף לאלמנטים css classes קיימים, כדי להוסיף css שלא קיים האופציה הבנויה ב – jQuery היא בעזרת css, כך:   $('selector').css('color', 'red');   במקרה מסוים הייתי צריך ליצור מחלקה ב – css בזמן ריצה ולא רק להוסיף מאפיינים, מצאתי את הפתרון כאן, בצורה הזאת: ...
תגיות: , , , ,
תגובה אחת

SelectAll OnGotFocus Windows.Forms.TextBox

13 ביוני 2012

יצא לי לא מזמן לנסות לכתוב קוד שיגרום לטקסט בתיבת הטקסט להיות במצב בחור (Selected) בזמן שתיבת הטקסט מקבלת פוקוס. הקוד הראשון שכתבתי היה כזה: protected override void OnGotFocus(EventArgs e) {     base.OnGotFocus(e);     SelectAll(); } הקוד הזה אכן...
תגיות: , , ,
אין תגובות

Line Number with XmlReader

10 ביוני 2012

במידה ואתם משתמשים ב – XmlReader כדי לקרוא נתונים מקובץ xml, לפעמים אתם רוצים לדעת את מספר השורה בו אתם נמצאים כרגע – למשל עבור רישום ללוג וכד'.   תוכלו להריץ את הקוד הבא:     XmlReader reader = XmlReader.Create("xmlfile1.xml");       IXmlLineInfo lineInfo = (IXmlLineInfo)reader;     while (reader.Read()) ...
תגיות: , ,
אין תגובות

== vs === in javascript

5 ביוני 2012

בפוסט הקודם הזכרתי שיש הבדל בין הבדיקה בעזרת == לבין בדיקה בעזרת === ב - javascript. בפוסט זה נרצה להבין את ההבדל. בפשטות אפשר לומר ש == מבצע לפני הבדיקה - האם הערכים הם זהים - המרה בן שני הצדדים אם צריך, לעומת === שלא עושה המרה אלא רק בדיקה פשוטה, ולכן:   var str1 = 'a'; var str2 = new String('a'); str1 == str2 //true str1 === str2 //false   var z; z == undefined //true z == null //true  z === undefined //true z === null //false  הסיבה לתוצאות הללו הם מכיוון ש - typeof של null שונה מה - typeof של undefined, על כן == יעשה המרה ביניהם ויחזיר true לעומת בדיקה של...
תגיות: , , ,
תגובה אחת

JavaScript Objects Introduction

1 ביוני 2012

הקדמה: בעולם פיתוח ה – javascript יש לנו שתי שיטות לעבודה – הראשונה (והפשוטה) היא להגדיר אוסף של פונקציות שיש או אין קשר ביניהם, לכתוב אותם בקובץ אחד או יותר ולהפעיל אותם מתי שצריך. שיטה זו היא השיטה "הקלה" אך הפרימיטיבית, ולמעשה די מוזר בעיני שעם כל ההתקדמות שלנו בעולמות Object Oriented עדיין בהרבה מקומות עובדים בשיטה הפרימיטיבית בשפה זו. השיטה השנייה והנכונה, היא לעבוד עם אובייקטים – מסתבר שב – Javascript ניתן להגדיר אובייקטים, להגדיר public, private של משתנים ומתודות – ואפילו אפשר לרשת. בפוסט...
תגיות: , , , , ,
3 תגובות