עבודה עם סיסמאות ב–Coded UI Test

Wednesday, January 23, 2013

קראתי היום כתבה של ערן רוסו – בעיה בהזנה שדה סיסמה דרך Coded UI Test ורציתי לחדד את הנושא עבורכם: כאשר מקליטים בדיקה בעזרת Coded UI Test על אתר או אפליקציה שמשתמשת בפקד Password הסיסמה תישמר מוצפנת בקוד שנוצר. public string UIPasswordEditPassword = "1U3nLUbO/llTew1#IBFZb1Vu6aDc/ggm"; אם נתבונן בקוד שנוצא על ידי Coded UI Test נוכל לראות את ההשמה של הסיסמה השמורה לשדה Password: public void RecordedMethod1() { #region Variable Declarations HtmlEdit uIUserNameEdit = this.UILoginWindowsInternetWindow.UILoginDocument.UIUserNameEdit; HtmlEdit uIPasswordEdit = this.UILoginWindowsInternetWindow.UILoginDocument.UIPasswordEdit; HtmlInputButton uILoginButton = this.UILoginWindowsInternetWindow.UILoginDocument.UIMainCustom.UILoginButton; #endregion ...

Getting Started With Git-TF Tool

Monday, December 31, 2012

Git-TF tool release by Microsoft allowing developers to work locally using Git repository without any connection to TFS, if you wanted to work on your files locally (In case you don’t have internet connection) you had reopen the solution and work offline. TFS 2012 comes with new feature called – Local Workspace allowing developers to work locally on their files but without tracking the changes history – here comes Git-TF tool. Brian Harry’s Blog Distributed Version Control (DVCS) has a growing following. It enables a set of workflows that can be very handy and...

Visual Source Safe Upgrade Tool for Team Foundation Server

Sunday, November 11, 2012

If for some reason you or your company is still using VSS it’s time to move forward! Team Foundation server supports VSS Migration, until today there were a command line tool allowing you to migrate VSS repository to TFS Source Control – this tool is called – VSSConverter. VSSConverter command line tool requires configuration file that need manual authoring, but no More! Microsoft has announce a new wizard based UI tool for upgrading VSS repositories to Team Foundation Server 2012/2010. Open the tool and start the upgrade, choose VSS local repository. ...

Copy Source As Html-Visual Studio 11

Tuesday, April 10, 2012

Tweet I think this is a most tool for any blogger out there, most of my posts contains Source Code examples and pasting Source Code without Colors and Format is just ugly. In Visual Studio 2010 Microsoft released the Productivity Tools that has the Copy Source Code as Html built in, also there is a CodePlex project - http://copysourceashtml.codeplex.com/ that supports Visual Studio 2005 and 2008. Because Productivity Tools for Visual Studio 11 Beta isn’t out yet I’ve modified the CopySourceAsHtml project to Visual Studio 11 Beta + Some code changes (Bad performance loading visual studio). This...

TFS API Part 43–Delete Work Item Tool

Friday, April 6, 2012

Tweet In previous post - TFS API Part 21: Delete Work Item using WorkItemStore (Demo Application) I showed how to delete Work Items from TFS using TFS API. My problem was that it not easy to delete work items one by one so I decided to build a tool based on TFS Queries to allow me easily select the work items I want to delete. You can download executable from Here You can download Source Code from Here *** Deleting Work Item Action Is Not Recoverable *** Enjoy

Work Item Spell Checker–Test Case Steps Support

Monday, February 27, 2012

Tweet Couple of mounts ago I published the Work Item Spell Checker Custom Control for VS 2010 on CodePlex, since than I received requests for enabling Test Case Steps Spell Checking, I made some changes for the project to enable this and now you can run Spell Check on Test Steps. Download Work Item Spell Checker Custom Control Because the steps control cannot be effected on run time from code after you finish the Spell Check you need to refresh the item to see the results. Download Work Item Spell Checker Custom Control...

Windows Phone 7 – Build Puzzle Game

Sunday, February 19, 2012

Tweet Over my last posts I talked about Windows Phone 7, we saw some real examples for Location Service, Maps, Ads, Accelerometer and more. Location Service and Bing Maps Raise My Dog–Russian Connect Window Phone 7 and Windows 8 app to Microsoft pubCenter Accelerometer Sensor for Windows Phone 7 Because I saw how many of you download my demo projects I understand the need for more demos around Windows Phone 7. So Today, we’ll build a Puzzle Game for Windows...

Windows Phone 7 – Location Service and Bing Maps

Sunday, January 29, 2012

Tweet Over the last two posts I’ve talked about Microsoft pubCenter ads into your Windows Phone 7 application and Accelerometer Sensor for Windows Phone 7 all as part of a very long series I’m planning to write on Windows Phone 7 in order to help you write cool and useful applications for Windows Phone 7. In this Post I’ll talked about Location Service and Bing Maps. Location Service – I’ll show how to receives data from the Microsoft Location Service and displays the geographic coordinates of the device, and then show your position on the Bing Maps. Bind Maps - demonstrates how to...

How To Connect Window Phone 7 and Windows 8 app to Microsoft pubCenter

Friday, January 27, 2012

Tweet When writing a Windows Phone 7 or Windows 8 application you might want to put some Ads, some applications cost money when others has ads. Microsoft pucCenter isn’t the only solution for Windows 7 and Windows 8 but it’s something easy and simple to do when working with Visual Studio to developer applications. Microsoft Advertising pubCenter empowers Web site publishers and Windows Phone 7 application developers to place ads within web pages and Windows Phone 7 apps. When users click on these ads, the publisher earns money from the advertiser, via Microsoft. Download Demo Project Step 1: Create pubCenter account and register a...

The Git Hole

Wednesday, January 25, 2012

Tweet I consider myself a calm person with plenty of tolerance, I believe in productive discussion and love it – Part of my job as a consultant is to talk with Teams and explain them why you should choose a specific product over another, in 99.9% of those meetings there is one guy that don’t like the change (No One Like Changes) and you need in a calm way to explain and show him the benefits of the new tool – Forcing someone to do something is never a good thing. But sometimes there is no wining side in a discussion,...