העתקה של בדיקות ומבנה משרת לשרת

Thursday, June 26, 2014

בתקופה האחרונה שואלים אותי יותר ויותר בנוגע להעברת בדיקות וכל מבנה העץ תחת MTM לשרת אחר או פרוייקט אחר. ב – 2010 שרק הגיע MTM לשוק כתבתי כלי לשכפול פנימי בתוך הפרויקט (במטרה לנהל גרסאות שונות של הבדיקות) - http://blogs.microsoft.co.il/shair/2011/03/20/test-case-migrator-between-projects-wpf-metro/. ב – 2012 מיקרוסופט הכריזה על יכולת חדשה ב – MTM – Clone המאפשרת שיכפול של כל עץ הבדיקות, אבל זה רק באותו הפרוייקט…. אז שוב מצאתי את עצמי כותב כלי לסייע במעבר –הורדה של הכלי (כולל קוד) 1. הקמתי פרוייקט ריק 2. נפתח את הכלי, נציין פרויקט מקור ופרוייקט מטרה. 3. לאחר מכן נבחר אילו ספריות ו\או בדיקות אנו מעוניינים להעביר.. 4. ניצור Test Plan...
no comments

TFS API Part 54 – Add Associate Automation Programmatically

Monday, March 3, 2014

Microsoft Test Manager allows you to connect Test Automation to Manual Test, this is part of end to end solution, once you connect Automated Test to Manual Test you can use it in Lab Manager. You can link any unit test, coded UI test, or generic test to a test case. You’ll want to link a test method that performs the test described by the test case. Typically these are integration tests. The results of automated and manual tests appear together. If the test cases are linked to backlog items, stories, or other requirements, you can review the test results...
tags: , , ,
no comments

TFS API Part 53 – Using Visual Studio Compare Tool

Thursday, November 28, 2013

This is not really TFS API Post but because I’m going to show how to use Visual Studio Compare Tool I decided this is part of TFS Eco system and it should be part of TFS API Series. As you know in Visual Studio 2012 the Compare Tool had major improvements and because it’s such a great compare tool why not using it outside Visual Studio. Download Demo Project The first step is locate which version of Visual Studio installed on your machine: Identify Installed Visual Studio Versions public static IEnumerable<DiffTool> LocateDiffTools() { var diffTools = new List<DiffTool>(); //...
tags:
no comments

TFS API Part 52 – Getting Work Item History

Wednesday, October 30, 2013

Tweet Work Item History field isn’t just a Text field that shows all the changes in a specific work items, it’s a collection of Revision object. Each time you save a Work Item a new revision object is been create and represent the Work Item Latest values. You can use the History to get previous values from Fields, Links and Attachments history. In this post I’ll show how to get Work Item revision list and display the Fields of specific revision. Download Demo Project Step 1: Connecting To TFS And Getting Work Item Store private void btnConnect_Click(object sender, RoutedEventArgs e) { TeamProjectPicker tpp...

TFS API Part 51 – Adding Test Step & Shared Step

Monday, October 7, 2013

Working TFS API for Test Cases is different from Work Items, the usage is different and this cause many of customer to send me questions regarding Test Case API. This post will demonstrate how to create new Test Case, Adding Steps, Step Attachments, Shared Steps and more. As always we need to start with connecting TFS Object Model: TeamProjectPicker tpp = new TeamProjectPicker(TeamProjectPickerMode.SingleProject, false); if (tpp.ShowDialog() != System.Windows.Forms.DialogResult.OK) return; TfsTeamProjectCollection Tfs = tpp.SelectedTeamProjectCollection; For Work Items we need to obtain WorkItemStore object, but for Test Cases we need to work with ITestManagmentTeamProject object. ITestManagementServiceservice = (ITestManagementService)Tfs.GetService(typeof(ITestManagementService)); ITestManagementTeamProject TestProject = (ITestManagementTeamProject)service.GetTeamProject(tpp.SelectedProjects.Name); The ITestManagmentTeamProject contains many helpers for Test API TestPlans...

TFS API Part 50 – Get Team Project Template

Sunday, July 21, 2013

In my last post TFS 2012 Upgrade Process Template–Guide I’ve talked about upgrading an existing Team Project Template to another or a newer template. An important part of the upgrading process is knowing from what template you are upgrading from – although this is not really important because the base template can be modified completely. So here is a simple tool to display the Base Process Template name. Download Demo Project Step 1: Connect TFS and Getting Team Projects Create WPF Application, and add the basic code for connecting...

TFS API Part 49 – Delete Team Project

Wednesday, February 20, 2013

There are many improvements in TFS API for 2012 version, in my previous post I’ve talked about TFS API Part 48 – WorkItemControl And Bypass Work Item Rules that allow work item creation with bypass rule mode in WorkItemStore that allow you to create and change any field value without applying the WorkItem template rules. in this post I’ll show how to delete Team Project using TFS API, be aware Delete Team Project is unrecoverable! Download Demo Project Step 1: Connect TFS and Getting Team Projects Create WPF Application, and add the basic...

TFS API Part 48 – WorkItemControl And Bypass Work Item Rules

It’s been a while since I wrote about TFS API, not because there is no more about it is because I worked on Windows Store for the past couple of months so I didn’t had the time. More About TFS API So today post will be about two changes in TFS 2012, the first one is WorkItemControl based on WPF that replaced the WorkItemFormControl based on WinForms, the second will be about WorkItemStore bypass rule – Allowing you to save and change work item values without obeying the work item rules. Download Demo Project...

TFS API Part 47 (VS11) – Manage Iterations Dates

Monday, May 28, 2012

Tweet Over the last posts I talked about “TFS API Part 46 (VS11) – Team Settings”, in this post I’ll show how to get and change Iteration Dates from TFS API. We’ll show all Teams under a specific Team Project and once you click on a Team you will see its Iterations and Dates. Download Demo Project Step 1: Create Project and Add Reference Create an WPF application and add the following references: First add reference for: Microsoft.TeamFoundation.Build.Client (11.0.0.0) Microsoft.TeamFoundation.Build.Common.dll  (11.0.0.0) ...

TFS API Part 46 (VS11) – Team Settings

Wednesday, May 23, 2012

Tweet In the previous posts “TFS API Part 45 (VS11) – Modify Teams and Team Members” I talked about Teams, from getting all team to modify and creating new Team using TFS API. Now, Teams are more than just a “Security Group”, they hold specific settings such as relevant Areas/Iteration for that Team. The “Team” can be assigned to Backlog Iteration (Set as Team’s backlog Iteration), this takes all paths under that iteration and add them to the team backlog. You can also change the Iteration backlog to another path (not just the root), you just need at...