העתקה של בדיקות ומבנה משרת לשרת

Thursday, June 26, 2014

בתקופה האחרונה שואלים אותי יותר ויותר בנוגע להעברת בדיקות וכל מבנה העץ תחת MTM לשרת אחר או פרוייקט אחר. ב – 2010 שרק הגיע MTM לשוק כתבתי כלי לשכפול פנימי בתוך הפרויקט (במטרה לנהל גרסאות שונות של הבדיקות) - http://blogs.microsoft.co.il/shair/2011/03/20/test-case-migrator-between-projects-wpf-metro/. ב – 2012 מיקרוסופט הכריזה על יכולת חדשה ב – MTM – Clone המאפשרת שיכפול של כל עץ הבדיקות, אבל זה רק באותו הפרוייקט…. אז שוב מצאתי את עצמי כותב כלי לסייע במעבר –הורדה של הכלי (כולל קוד) 1. הקמתי פרוייקט ריק 2. נפתח את הכלי, נציין פרויקט מקור ופרוייקט מטרה. 3. לאחר מכן נבחר אילו ספריות ו\או בדיקות אנו מעוניינים להעביר.. 4. ניצור Test Plan...
no comments

How To: Run Tests On Different Machines In Parallel

Wednesday, June 18, 2014

I’m getting this question a lot, how to run multiple tests on different machines in parallel? Every customer that I work with has over 100 tests and some has more than 1000+. So how to improve test execution time? running 1000+ tests can take a while and we want to get the results as fast as possible. So, for Unit Tests there is a nice trick (Wrote about it in 2010 –>Run Unit Tests in Parallel using Visual Studio 2010) that allow you to run those tests in parallel on the same machine. But what about Coded UI Tests? you most know we...

Unit Test Error – ERROR [IM014] [Microsoft][ODBC Driver Manager]

Monday, April 28, 2014

Visiting a customer we faced a strange problem running Coded UI with Excel Data Source: The unit test adapter failed to connect to the data source or to read the data. For more information on troubleshooting this error, see "Troubleshooting Data-Driven Unit Tests" (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=62412) in the MSDN Library. Error details: ERROR The specified DSN contains an architecture mismatch between the Driver and Application The same test works on Windows 7 machines but received this error on Windows 8 64bit, So I start to investigating… First if opened odbcad32 (from Run command), I’ve noticed the “Excel Files” DSN exists but...

Clear IIS Logs Using Task Scheduler

Wednesday, April 23, 2014

This is something I see a lot, IIS logs takes a lot of space and sometimes even cause the IIS Server to stop due to “Not Enough Space” exception. There is not a build in solution for Log retention policy but several options on File Size, Creation Scheduling etc. There are many solutions for cleaning the Logs but I prefer the Task Scheduler way with a single line for cleaning Logs based on their creation date. Run Task Scheduler from the Command Line Open a command prompt. To open a command prompt, click Start , click All Programs , click Accessories , and...
no comments

TFS API Part 52 – Getting Work Item History

Wednesday, October 30, 2013

Tweet Work Item History field isn’t just a Text field that shows all the changes in a specific work items, it’s a collection of Revision object. Each time you save a Work Item a new revision object is been create and represent the Work Item Latest values. You can use the History to get previous values from Fields, Links and Attachments history. In this post I’ll show how to get Work Item revision list and display the Fields of specific revision. Download Demo Project Step 1: Connecting To TFS And Getting Work Item Store private void btnConnect_Click(object sender, RoutedEventArgs e) { TeamProjectPicker tpp...

Could not load file or assembly ‘Microsoft.TeamFoundation.Client While Running Tests

Thursday, July 25, 2013

I know this sounds strange – What the relation between “'Microsoft.TeamFoundation.Client” and Running Tests from command line? Visiting a customer I saw this error when the the customer tried to run Coded UI Tests using MsTest (Machine only with Test Agent): Run has the following issue(s): Failed to queue test run 'XX@XXX-XXXTEAM-PC 2013-07-18 17:58:02': Could not load file or assembly 'Microsoft.TeamFoundation.Client, Version=11.0.0.0, Culture=ne utral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' or one of its...

TFS API Part 50 – Get Team Project Template

Sunday, July 21, 2013

In my last post TFS 2012 Upgrade Process Template–Guide I’ve talked about upgrading an existing Team Project Template to another or a newer template. An important part of the upgrading process is knowing from what template you are upgrading from – although this is not really important because the base template can be modified completely. So here is a simple tool to display the Base Process Template name. Download Demo Project Step 1: Connect TFS and Getting Team Projects Create WPF Application, and add the basic code for connecting...

TFS 2012 Upgrade Process Template–Guide

Thursday, July 18, 2013

Many customers are upgrading from TFS 2010 or earlier versions to TFS 2012 and in near future will upgrade to TFS 2013. As Microsoft making the upgrade process of TFS a very smooth process there are still things we need to upgrade in our Team Project process template things that will not happened in the TFS Upgrade Process. So which things? the Team Project Process Template – Work Items, Queries, Reports, Categories and more. There are couple of scenarios you interesting in: Upgrade the same Process Template to the latest version. ...

מפגש ALM בנושא – All About Testing In Visual Studio 2012

Thursday, June 6, 2013

ראשית תודה לכל מי שהגיע למפגש ALM שהתקיים במיקרוסופט רעננה, בהרצאה זאת דיברתי על היכולות השונות לבדיקות אוטומטיות ב – Visual Studio 2012: Unit Test ו- Fakes Coded UI Advanced Search Cross Browser Playback ...

מפגש קבוצת ALM בנושא אוטומציה ב–Visual Studio 2012

Monday, May 20, 2013

בשנתיים האחרונות שאני שומע רק על Coded UI  ב – Visual Studio אבל יש עוד כ”כ הרבה מעבר, במפגש הקרוב אני אדבר על כל יכולות האוטומציה ב – Visual Studio 2012 עבור מפתחים ואנשי אוטומציה. נדבר על Unit Test ויכולת ה – Fakes החדשה שמגיעה עם Visual Studio 2012 (מחליף את Pex & Moles) ממשק Web Test Manager שמגיע עם Update 2, אשר מאפשר עבודה עם בדיקות ללא MTM. ...