גרסא חדשה: DTOGenerator – מחולל קוד המייצר Data Transfer Objects על בסיס LINQ to SQL Data Classes ו ADO.NET Entity Framework Model

30 בSeptember 2009

בפוסט הקודם הצגתי את LINQ2DQLDTOCreator, אפליקציה קטנה שמייצרת Data Transfer Objects על בסיס LINQ to SQL Data Classes. היום ביצעתי קצת שיפורים באפליקציה והרחבתי אותה כך שהיא תייצר DTO’s גם ממודל של ADO.NET Entity Framework.

האפליקציה הנוכחית כוללת את כל היכולות של האפליקציה הקודמת. כלומר, עדיין ניתן לייצר DTO’s על בסיס LINQ to SQL Data Classes. אבל, עכשיו האפליקציה גם תייצר DTO’s על בסיס entities, כלומר מחלקות עם EdmEntityTypeAttribute.

בנוסף, כאשר עובדים מול ADO.NET Entity Framework האפליקציה גם מתייחסת ל relationships בין entities שונים. כלומר, אם במודל מוגדר של entityיש קשר של יחיד ליחיד עם ישות אחרת, הדבר ייוצג בם ב DTO (כמובן, באמצעות קשר ל-DTO הרלוונטי). גם קשר של יחיד לרבים ייוצג. למשל, הנה ה DTO שנוצר עבור הישות Products מהמסד נתונים Northwind:

using System;

using System.Data.Linq;

using System.Linq;

using System.Collections.Generic;

/*

This Data Transfer Object created Automatically by DTOGenerator.

You can download DTOGenerator and get support in the project site: http://dtogenerator.codeplex.com 

DTOGenerator developed by Shahar Gvirtz (http://weblogs.asp.net/shahar)

*/

 

namespace DTO

{

  public class ProductDTO

  {

    public static ProductDTO GetDTOFromDALObject(ConsoleApplication3.Product src, bool GetChilds)

    {

      ProductDTO obj = new ProductDTO();

      obj.Discontinued = src.Discontinued;

      obj.ProductID = src.ProductID;

      obj.ProductName = src.ProductName;

      obj.QuantityPerUnit = src.QuantityPerUnit;

      obj.ReorderLevel = src.ReorderLevel;

      obj.UnitPrice = src.UnitPrice;

      obj.UnitsInStock = src.UnitsInStock;

      obj.UnitsOnOrder = src.UnitsOnOrder;

      if(src.Category != null && GetChilds)

        obj.Category = CategoryDTO.GetDTOFromDALObject(src.Category,false);

      if(src.Order_Details != null && GetChilds)      {

        List<Order_DetailDTO> Order_DetailDTOlst = new List<Order_DetailDTO>();

        src.Order_Details.ToList().ForEach(p=>Order_DetailDTOlst.Add(Order_DetailDTO.GetDTOFromDALObject(p,false)));

        obj.Order_Details = Order_DetailDTOlst;

      }

 

      if(src.Supplier != null && GetChilds)

        obj.Supplier = SupplierDTO.GetDTOFromDALObject(src.Supplier,false);

 

      return obj;

    }

    public ConsoleApplication3.Product GetDALObject(bool IncludeChilds)

    {

      ConsoleApplication3.Product obj = new ConsoleApplication3.Product();

      obj.Discontinued = Discontinued;

      obj.ProductID = ProductID;

      obj.ProductName = ProductName;

      obj.QuantityPerUnit = QuantityPerUnit;

      obj.ReorderLevel = ReorderLevel;

      obj.UnitPrice = UnitPrice;

      obj.UnitsInStock = UnitsInStock;

      obj.UnitsOnOrder = UnitsOnOrder;

      if(Category != null && IncludeChilds)

        obj.Category = Category.GetDALObject(false);

      if(Order_Details != null && IncludeChilds)      {

        System.Data.Objects.DataClasses.EntityCollection<ConsoleApplication3.Order_Detail> Order_Detailsgetdallst = new System.Data.Objects.DataClasses.EntityCollection<ConsoleApplication3.Order_Detail>();

        Order_Details.ForEach(p=>Order_Detailsgetdallst.Add(p.GetDALObject(false)));

        obj.Order_Details = Order_Detailsgetdallst;      }

 

      if(Supplier != null && IncludeChilds)

        obj.Supplier = Supplier.GetDALObject(false);

 

 

      return obj;

    }

    

    public Boolean Discontinued { get; set; }

    public Int32 ProductID { get; set; }

    public String ProductName { get; set; }

    public String QuantityPerUnit { get; set; }

    public Int16? ReorderLevel { get; set; }

    public Decimal? UnitPrice { get; set; }

    public Int16? UnitsInStock { get; set; }

    public Int16? UnitsOnOrder { get; set; }

    public DTO.CategoryDTO Category { get; set; }

    public List<DTO.Order_DetailDTO> Order_Details { get; set; }

    public DTO.SupplierDTO Supplier { get; set; }

 

 

  }

}

בנוסף, קיימת האפשרות לא לטעון את האובייקטים שקיים קשר אליהם מה DTO, באמצעות העברת false למתודות העזר GetDTOFromDALObject ו- GetDALObject שקיימות בכל DTO.

כדי לאפשר מעקב קל יותר אחרי גרסאות, יצרתי פרוייקט ב codeplex שנקרא DTOGenerator.

ניתן להוריד את הגרסא הראשונית החדשה (שתומכת גם ב LINQ to SQL וגם ב ADO.NET Entity Framework) מכאן.

בהצלחה.

הוסף תגובה
facebook linkedin twitter email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

תגובה אחת

 1. נחמן זאב14 בOctober 2009 ב 10:31

  אין לי מושג מה כתוב כאן, מעוניין ללמוד נושא זה,
  1. האם יש ספרות על זה?
  2. מה המלצתך?

  Reply