SAP HANA Row Vs Column store – עמודות מול שורות

יום שלישי, פברואר 28, 2017

Row Vs Column store שלום, לא מעט אנשים שואלים אותי, למה לנבור ולהיכנס לפרטים איך הנתונים נשמרים בבסיס נתונים? מדוע מיישם צריך לדעת? מה זה תורם למפתח? ובכלל מדוע מנהלים צריכים להבין ולהיכנס לקרביים של שיטות בסיסי נתונים? הוווו... בנושא שאנחנו מדברים זה מאוד חשוב. ממליץ לקרוא הקדמה למבוא בפוסט זה ו- בפוסט זה מה זה SAP HANA ההבדל בין שיטת שמירה לפי שורה או עמודה והבנת ההבדלים מאוד חשובה לקבלת החלטות הן בצד הנהולי והן בצד התכנותי. אפיון, ניתוח המערכת ועוד... כולם יודעים מה זה טבלה. הדרך הכי פשוטה להצגה והבנתה היא: גליון אלקטרוני. (שורות ועמודות) בואו ניקח טבלה לדוגמא ונראה איך הנתונים מאוחסנים בבסיס...